BIVALNA KULTURA V TRADICIONALNI JAPONSKI HIŠI
DWELLING IN TRADITIONAL JAPANESE HOUSE

Nataša Visočnik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330112

Abstract

Članek povzema rezultate terenskega dela in raziskovanja tradicionalne japonske hiše. Na podlagi raziskave primera mestne hiše iz edskega obdobja v muzeju Boso no mura na Japonskem je predstavljena tradicionalna bivalna kultura. V bivalni kulturi se kažejo vplivi naravnih in družbenih značilnosti obdobja in tako študija japonskega bivališča priskrbi vpogled v karakter japonskega naroda in oblikovnih dejstev v kulturni rasti.

***

The article summarizes the results of the fieldwork and researching of the traditional Japanese house. On the basis of researching of the exemplary house, namely the city house from Edo period in Boso no mura Museum, the traditional dwelling culture is represented. In dwelling culture the influences of the natural and social characteristics of the period are shown, and in that way the study of the Japanese dwelling provides an insight to the characteristic of the Japanese people and formative facts in cultural grow.

Keywords

tradicionalna hiša; bivalna kultura; Japonska // Traditional house; dwelling; Japan

Full Text:

PDF

References

Boso no mura. http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/index.htm

Carsten, Janet in Stephan Hugh-Jones (ur.). 1995. About the house. Lévi-Strauss and Beyond. Cambridge, Cambridge University Press.

Dore, Ronald. 1978. Shinohata. A Portrait of a Japanese Village. London, Penguin Books Ltd.

Egenter, Nold. 1992. The present relevance of the primitive in architecture. Lausanne, Struktura Mundi.

Engel, Heinrich. 1964. The Japanese house. A tradition for contemporary architecture. Tokyo, Charles E. Tuttle Company.

Forbis, H. William. 1975. Japan today. People, places, power. Tokyo, Tuttle Company.

Fukuta, Ajio in Miyata, Noboru. 1983. Nihon minzokugaku gairon. Tokyo, Yoshikawa Koubunkan.

Hayashi, Masataka. 1997. Iwahashi no ka. B.n.k., b.n.z.

Kashiwaki, Hirosi idr. 2000. Nihojin no kurashi. Tokyo, Kodansha.

Katoh, Amy Sylvester. 1990. Japan. The art of living. Tokyo, Charles, E.Tuttle Co., Inc.

Keršič, Irena. 1991. Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stol. Slovenski etnograf 33–34: 329–388.

Morse S. Edward. 1972 [1886]. Japanese homes and their surroundings. Tokyo, Charles E. Tuttle Company.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.

SSKJ. 1994. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Šarf, Fanči. 1973. O raziskovanju stanovanjske kulture. Traditiones 2: 5 –15.

Ueda, Atsushi. 1990 [1974]. The inner harmony of the Japanese house. Tokyo, Kodansha International.

Vlastos, Stephen. 1998. Mirror of Modernity, Invented Tradition of Modern Japan. Berkley, University of California Press.

Waterson, Roxana. 1995. Houses and Hierachies in Island Southeast Asia. V: Carsten, Janet in Stephan Hugh-Jones (ur.) 1995: 47–86.

Yagi Koji. 1982. A Japanese touch for your home. Tokyo, Kodansha International.

Yoshida, Tetsuro. 1969 [1954]. Das Japanische Wohnhause. Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330112

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave