Acta historiae artis Slovenica

Acta historiae artis Slovenica je znanstvena revija, ki izhaja dvakrat letno in prinaša članke o zgodovini umetnosti, s poudarkom na slovenskem, italijanskem in srednjeevropskem prostoru, kot tudi prispevke s področja likovne teorije ter kulturnozgodovinske prispevke, povezane z likovno umetnostjo. Besedila dopolnjujejo daljši povzetki v tujem jeziku oziroma v slovenščini, če je izvirnik tujejezičen, ter izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku.Letn. 24, Št. 2 (2019)

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Susanne König-Lein PDF
Portretni galeriji v graškem dvoru in dvorcu Karlau v 17. in 18. stoletju

Polona Vidmar PDF
Theatrum genealogicum. Rodovniki grofov Herberstein in Dietrichstein kot sredstvo plemiške reprezentacije

Renata Komić Marn PDF
Portreti Eleonore Marije Rozalije kneginje Eggenberg, rojene princese Liechtenstein

Edgar Lein PDF
Contraphe der abgeleibten fürstlichen Bischöff zu Seccau. K portretni galeriji sekovskih škofov v gradu Seggau

Marjeta Ciglenečki PDF
Franc Ignac grof Inzaghi, ptujski nadžupnik in dekan ter češčenje sv. Viktorina, prvega po imenu znanega petovionskega škofa

Franci Lazarini PDF
Grofje Brandis – umetnostni naročniki na Štajerskem