Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.04

Ključne besede:

plemiške zbirke, skrbniki plemiških zbirk, inventarji umetnostnih zbirk, Klemens Wenzel Metternich, rodbina Auersperg, František Horčička, Carl Huss, Wilhelmina in Karl Vincenz Auersperg, Josef Schmoranz, Josef Polák, Rudolf Josef Colloredo-Mannsfeld

Povzetek

V številnih evropskih državah je bilo od renesanse naprej običajno, da so skrb za obsežne zbirke v lasti plemičev zaupali posebnim uslužbencem. Pričujoča študija se osredotoča na obdobje od začetka 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. Posamezniki, izbrani za analizo, skupaj predstavljajo približno sto petdeset let skrbi za zbirke v plemiških rezidencah. Akademski slikar František Horčička, nekdanji mestni rabelj Carl Huss ter zakonca Wilhelmina in Karl Vincenz Auersperg so se zbirkam posvečali v 19. stoletju, profesor Josef Schmoranz in odvetnik Josef Polák pa v prvi polovici 20. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Šárka Radostová

National Heritage Institute
Directorate General
Valdštejnské nám. 3/162
118 01 Prague 1

Kristina Uhlíková

Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences
Documentation Department
Husova 4
110 00 Prague 1

Literatura

Auersperg, Franz Josef, ed. Erinnerungen an meinen Vater Vincenz Carl Auersperg. Wien: Franz Josef Auersperg, 1906.

Birnbaumová, Alžběta, and Libuše Jansová. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XLIV, Politický okres Čáslavský.

Praha: Archaeologická komise při ČAVU, 1929. Glassheim, Eagle. Noble nationalists: The transformation of the Bohemian aristocracy. Cambridge: Harvard University Press, 2005.

Hendrich, Jan. Hrad Žleby ve východních Čechách: Jeho majitelé, děje a památnosti; Též popis kostela, hrobky a města Žleb, jakož i filialních kostelů v Markovicích. Čáslav: J. Hendrich, 1888–1890.

Horčička, Václav, and Jan Županič. Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století. Praha: Agentura Pankrác, 2017.

Horyna, Mojmír. “Architektura romantického historismu.” In Dějiny českého výtvarného umění. Vol. 3, 1780/1890, edited by Taťána Petrasová and Helena Lorencová, 261–77. Praha: Academia, 2001.

Jirák, Matouš. “Mezi teorií a prací: František Horčička a Opočno.” Zprávy památkové péče 77 (2017): 82–90. Jirák, Matouš, and Miloš Buroň, eds. František Horčička – katalog Colloredo-Mansfeldské obrazárny:

Kritický katalog. Praha: Národní památkový ústav, 2018.

Křížová, Květa. Šlechtický interiér 19. století: V dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek. Praha: Panorama, 1993.

Kuthan, Jiří. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha: Akropolis, 2001.

Letošníková, Ludiše. “Anglický romantismus na zámku Žleby: Poznámky k reinstalaci.” Památková péče 3 (1969): 129–49.

Lobenwein, Elisabeth, Jutta Baumgartner, Gerhard Ammerer, and Thomas Mitterecker, eds.

Herrschaft in Zeiten des Umbruchs: Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo (1732–1812) im mitteleuropäischen Kontext. Salzburg: Anton Pustet, 2016.

Nash, Joseph. The Mansions of England in the Olden Time. [London]: T. M’Lean, 1839–1848.

Neumann, Jaromír. “Malíř František Horčička a Hankova falza.” In Milan Hlavačka,

Jaroslav Čechura, Jana Čechurová, and Marie Koldinská. Falza a podvody české historie, 108–27. Akropolis: Praha, 2001.

Nohel, Roland. Auerspergové v Čechách. Kutná Hora: OKC, 1997.

Polák, Josef. “Busta Lorenza de Medici z českosl. státního majetku.” Umění 7 (1934): 69–81.

Polák, Josef. “Činnost umělecké družiny Josefa Navrátila v Zákupech a Ploskovicích v letech 1850– 1853.” Umění 11 (1938): 414–38.

Polák, Josef. “Konopišťské gobelíny s historií o Donu Quijotovi.” Umění 8 (1935): 17–27.

Pospíšilová, Marie. “Historizující zámecký interiér 19. století v Čechách.” Umění 27, no. 4 (1979): 296–319.

Prahl, Roman, and Pavla Machalíková. “Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované Tvorbě: František Horčička.” In Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století: Sborník příspěvků z 33. ročníku Sympozia k problematice 19. století; Plzeň, 21–23. února 2013, edited by Martin Hrdina and Kateřina Piorecká, 79–92. Praha: Academia, 2014.

Preinfalk, Miha. Auersperg: Geschichte einer europäischen Familie. Graz: Stocker, 2006.

Radostová, Šárka, ed. Ad unicum: Selected works of Gothic, Renaissance and Mannerist Art from the

National Heritage Institute, Czech Republic. Prague: National Heritage Institute, 2020.

Radostová, Šárka, and Kristina Uhlíková. “The history of furnishings collections from the standpoint of provenance research in the Czech Republic.” In Ad unicum: Selected works of Gothic,

Renaissance and Mannerist art from the National Heritage Institute, Czech Republic, edited by Šárka Radostová, 13–43. Prague: National Heritage Institute, 2020.

Radostová, Šárka. “Věčná památka dávno zapomenutých.” In Uprostřed Koruny České: Kolektivní monografie NAKI II, edited by Ivo Hlobil and Milan Dospěl, 227–39. Oberon: Prostějov, 2020.

Radostová, Šárka, Pavla Hlušičková, and Radovan Chmel. “The case of dual identity.” In Acta Artis Academica 2017: Painting as a story; Proceedings of the 6th Interdisciplinary ALMA Conference, edited by Janka Hradilová and David Hradil, 113–24. Prague, Academy of Fine Arts in Prague 2017.

Říha, Miloš. “Metternichův kabinet kuriozit na zámku Kynžvart.” In Metternich a jeho doba: Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009, edited by Ivo Budil, 95–105. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2009.

Řivnáč, František, ed. Josef Colloredo-Mannsfeld: Sborník statí k sedmdesátým narozeninám: 17. II. 1866 – 17. II. 1936. [Praha]: Úřednictvo colloredo-mannsfeldských velkostatků, 1936.

Roháček, Jiří, and Lubomír Slavíček, eds. Hortus inventariorum: Statě k problematice inventářů pro dějiny umění. Praha: Artefactum, 2018.

Schmoranz, Josef. Hrad Žleby u Čáslavě: Popis uměleckých věcí chovaných na hradě. Žleby, 1921. Schmoranz, Josef. Nauka o tvarech uměleckých. Praha: Státní ústav pro učebné pomůcky škol průmyslových a odborných, 1923.

Schmoranz, Josef, and Karel Václav Adámek, eds. Lidový nábytek východočeský. Chrudim: Průmyslové museum, 1907–1908.

Siemann, Wolfram. Metternich: Stratege und Visionär; Eine Biografie. München: C. H. Beck, 2017.

Slavíček, Lubomír. “Bludiště seznamů. Inventáře jako pramen k dějinám sběratelství v Čechách a na Moravě v 17. a 19. století.” In Hortus inventariorum: Statě k problematice inventářů pro dějiny umění, edited by Jiří Roháček and Lubomír Slavíček, 53–91. Praha: Artefactum, 2018.

Slavíček, Lubomír. “Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění a počátky institucionálního sběratelství v Čechách.” In „Sobě, umění, přátelům“: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, edited by Lubomír Slavíček, 151–68. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007.

Slavíček, Lubomír. “Sběratelé, přátelé umění, mecenáši a veřejná muzea v českých zemích 1800–1939.”

In „Sobě, umění, přátelům“: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, edited by Lubomír Slavíček, 193–206. Brno: Společnost pro odbornou literaturu; Barrister & Principal, 2007.

Slavíček, Lubomír. „Sobě, umění, přátelům“: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2007.

Slavíček, Lubomír, ed. Artis pictoriae amatores: Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha: Národní galerie, 1993.

Šedivý, Miroslav. “Kynžvart of Chancellor Metternich.” In The Nobility of the Czech Lands on the Chessboard of European Diplomacy, edited by Petr Pavelec, Martin Gaži, and Milena Hajná, 524–43. České Budějovice: National Heritage Institute, 2022.

Šulc, Ivo. “Josef Schmoranz.” In František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, edited by Ivo Šulc, Jan Uhlík and Kristina Uhlíková, 285–300. Praha: Artefactum, 2020.

Trnková, Petra, ed. Krajina, sídlo, obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape, Residence, Image. Georg Johann Buquoy’s Order. Praha: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, 2015.

Trnková, Petra. “Knights, Pilgrims, Tourists, Archaeologists and Antiquaries at Rožmerk.” In Krajina, sídlo, obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape, Residence, Image: Georg Johann Buquoy ́s Order, edited by Petra Trnková, 244–63. Praha: Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, 2015.

Uhlíková, Kristina, ed. Konfiskované osudy: Umělecké památky z německého majetku získaného československým státem a jejich severočeští majitelé / Konfiszierte Schicksale: Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer. Praha: Artefactum, 2019.

Uhlíková, Kristina, ed. Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. Praha: Artefactum, 2017.

Ungewitter, Georg Gottlob. Entwürfe zu gothischen Möbeln. Glogau: Flemmeing, [1854].

“Verzeichniss der Mitglieder des Alterthumsvereins zu Wien.” Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereines zu Wien 1 (1856): 12.

Veselská, Magda. Muž, který si nedal pokoj: Příběh Josefa Poláka (1886–1945) / The man who never gave up: The story of Josef Polák (1886–1945). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005.

Veselská, Magda. Židovské muzeum v Praze. Praha: Academia, 2012.

Objavljeno

2023-10-11

Kako citirati

Radostová S., & Uhlíková K. (2023). Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.04

Številka

Rubrike

Articles