»Primerno umeščena«. Kontinuiteta in kontekst zbirke vojvod Alba v palači Liria v Madridu (1931–1957)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.07

Ključne besede:

zbirateljstvo, muzeografija, muzealizacija, plemstvo, 19. stoletje, 20. stoletje, Španija, vojvode Alba, zasebne zbirke, Prado

Povzetek

Prispevek podaja primerjalno analizo prvotne stalne postavitve v palači Liria, madridski rezidenci vojvod Alba, ki je bila leta 1936 uničena v španski državljanski vojni. Avtorica prvotno postavitev primerja s povojno postavitvijo, ki so jo leta 1957 uredili v prenovljeni palači. Na podlagi arhivskih inventarjev v zasebnem arhivu vojvod Alba poglablja vedenje o obeh posravitvah zbirke umetnin in o vlogi, ki jo je imela rodbinska zbirka pri rekonstrukciji med vojno uničene palače. Postavitev zbirke Alba je nastala pod izrazitim vplivom lastnikovih teženj po ohranitvi oziroma poudarjanju družbene razslojenosti v 20. stoletju s poudarjanjem kolektivnega rodbinskega spomina, po ponazarjanju kontinuitete in utemeljevanju pomena zbirke s kontekstualiziranjem v njenem prvotnem okolju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Whitney Dennis

National University of Distance Education (UNED)
Faculty of Geography and History
P.o de la Senda del Rey, 7
28040 Madrid

 

Objavljeno

2023-10-11

Kako citirati

Dennis, W. (2023). »Primerno umeščena«. Kontinuiteta in kontekst zbirke vojvod Alba v palači Liria v Madridu (1931–1957). Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.07

Številka

Rubrike

Articles