Vol 45, No 1 (2016)

CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI

Edited by / Uredil Dan Podjed

Table of Contents

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastern Europe

Dan Podjed PDF
“WE DON’T NEED ANOTHER HERO!” THE IMPORTANCE OF CELEBRITIES IN THE POST-TRUTH ERA
“NE POTREBUJEMO ŠE ENEGA JUNAKA!” POMEN SLAVNIH OSEBNOSTI V ČASU PORESNICE
7-20

Ivan Čolović PDF
PATHS OF GLORY. HOW MARGINAL PEOPLE FORCE THE NATION’S ATTENTION ON THEMSELVES
POTA SLAVE. KAKO SI OBROBNI LJUDJE PRIDOBIJO POZORNOST JAVNOSTI
21-29

Tomislav Pletenac PDF
ACCIDENTAL CELEBRITY? CONSTRUCTING FAME IN POSTWAR CROATIA
NAKLJUČNA SLAVNA OSEBNOST? USTVARJANJE SLAVE V POVOJNI HRVAŠKI
31-46

Peter Simonič PDF
VLADIMIR RUKAVINA – MASTER OF FESTIVITY. SOCIAL CHANGE AND CULTURAL POLICY FROM ABOVE
VLADIMIR RUKAVINA – MOJSTER PRAZNOVANJA. DRUŽBENE SPREMEMBE IN KULTURNA POLITIKA Z VRHA
47-63

Božidar Jezernik PDF
THE ROLE OF GREAT MEN AS THE PILLARS OF SLOVENIAN NATIONALISM
VLOGA VELMOŽ, NOSILCEV SLOVENSKEGA NACIONALIZMA
65-82

Sara Špelec PDF
ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS
JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU
83-104

Lada Stevanović PDF
JOSIP BROZ TITO: HERO OF THE NATION OR TRAITOR
JOSIP BROZ TITO – NARODNI HEROJ ALI IZDAJALEC?
105-116

Ivan Đorđević PDF
THE ROLE OF RED STAR FOOTBALL CLUB IN THE CONSTRUCTION OF SERBIAN NATIONAL IDENTITY
VLOGA NOGOMETNEGA KLUBA CRVENA ZVEZDA PRI OBLIKOVANJU SRBSKE NACIONALNE IDENTITETE
117-132

Tatiana Bajuk Senčar PDF
EXPERTS, POLEMICISTS, DOCTORS, AND DEBUNKERS. A TYPOLOGY OF CELEBRITY ECONOMISTS
EKSPERTI, POLEMIKI, ZDRAVNIKI IN RAZKRINKOVALCI. TIPOLOGIJA SLAVNIH EKONOMISTOV
133-159

Miha Kozorog, Alenka Bartulović PDF
SEVDAH CELEBRITIES NARRATE SEVDALINKA. POLITICAL (SELF-)CONTEXTUALIZATION OF SEVDALINKA PERFORMERS IN BOSNIA-HERZEGOVINA
SEVDAH SLAVNE OSEBNOSTI PRIPOVEDUJEJO SEVDALINKA: POLITIČNA (SAMO-)KONTEKSTUALIZACIJA IZVAJALCEV SEVDALINK V BOSNI IN HERCEGOVINI
161-179

Janusz Barański PDF
AMATEUR ART AND CONTEMPORARY REGIONAL IDENTITY. A CASE STUDY OF POLISH SPISZ
AMATERSKA UMETNOST IN SODOBNA REGIONALNA IDENTITETA. PRIMER POLJSKEGA SPISZA
181-200

Vanja Huzjan PDF
JUNAK IN VODJA
A HERO AND A LEADER
201-214

Saša Babič, Jurij Fikfak PDF
PRESIDENTS AND THEIR SPEECHES AT NATIONAL COMMEMORATIONS
PREDSEDNIŠKI GOVORI OB DRŽAVNIH SLOVESNOSTIH
215-239