A Hero and a Leader

Authors

  • Vanja Huzjan Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2016450113

Keywords:

junak, herojski mit, vodja, množica, narcistično strukturirana osebnost // hero, heroic myth, leader, crowd, narcissistically structured personality

Abstract

V prispevku pojasnimo razliko med junakom, ki ga opredeljuje etično dejanje, in vodjem ali slavno osebnostjo, ki ga/jo opredeljuje herojski mit, analiziramo razmerje med vodjem in množico ter skušamo zagovarjati tezo, da je vodja navadno narcistično strukturirana osebnost. Teoretsko izhodišče je freudovska psihoanaliza.

***

The article explains the difference between a hero, who is defined by an ethical act, and a leader or a celebrity, who is defined by a heroic myth. It analyzes the relationship between the leader and the crowd and tries to defend the thesis that the leader is usually a narcissistically structured personality. The theoretical starting point is Freudian psychoanalysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atlas, Jerrold. 1990. Understanding the Correlation Between Childhood Punishment and Adult Hypnotizability as It Impacts on the Command Power of Modern »Charismatic« Political Science. The Journal of Psychohistory 17 (3): 309–318.

Buse, William. 2013. The Acéphalic Stage. Group Analysis 46 (4): 426–438. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0533316413509325

Campbell, Joseph. 2007a. Junak tisočerih obrazov. Nova Gorica: Eno.

Campbell, Joseph. 2007b. Shizofrenija - potovanje navznoter. V: Joseph Campbell, Miti, po katerih živimo. Nova Gorica: Eno, 223–256.

Cankar, Ivan. 2012 [1920]. Moje življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Capdevila, Luc. 2001. Mit o ratniku i društvena konstrukcija »večito muškog« u posleratnom periodu. V: Žarko Martinović in M. Martinović (ur.), Psihoanaliza i rat. Beograd: Čigoja štampa, 135–144.

Cavendish, Richard in Trevor Oswald Ling. Mitologija: Ilustrirana enciklopedija. Zagreb: Mladost, 130–132.

Fikfak, Jurij (ur.). 2014a. Leaders and Heroes of the Nation. Traditiones 43 (1).

Fikfak, Jurij. 2014b. Leaders and Heroes of the Nation. Traditiones 43 (1): 7–11. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2014430101

Freud, Sigmund. 1987a [1911]. Formulacije o dveh načelih psihičnega funkcioniranja. V: Sigmund Freud, Metapsihološki spisi. Ljubljana: ŠKUC: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis), 7–18.

Freud, Sigmund. 1987b [1914]. Vpeljava narcizma. V: Sigmund Freud, Metapsihološki spisi. Ljubljana: ŠKUC: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis), 31–63.

Freud, Sigmund. 1995 [1905]. Tri razprave o teoriji seksualnosti. Ljubljana: ŠKUC: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis; 8).

Freud, Sigmund. 2001 [1930]. Nelagodje v kulturi. Ljubljana: Gyrus.

Freud, Sigmund. 2007a [1921]. Množična psihologija in analiza jaza. V: Sigmund Freud, Spisi o družbi in religiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 249–319.

Freud, Sigmund. 2007b [1915]. Aktualna razmišljanja o vojni in smrti. V: Sigmund Freud, Spisi o družbi in religiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 211–239.

Hobsbawm, Eric. 2015 [1969]. Razbojniki. Ljubljana: Založba /*cf. (Rdeča zbirka).

Jezernik, Božidar (ur.). 2013. Heroji in slavne osebnosti na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zupaničeva knjižnica; 38).

Jung, Carl Gustav. 2003 [1964]. Heroji in njihovi ustvarjalci. V: Carl Gustav Jung (idr.), Človek in njegovi simboli. Ljubljana: Mladinska knjiga, 112–130.

Kant, Immanuel. 1993 [1788]. Kritika praktičnega uma. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Kropej, Monika. 2004. Mit. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 326–327.

Lacan, Jacques. 1980. Subjekt in drugi: odtujitev. V: Jacques Lacan, Seminar. Knj. 11: Štirje temeljni koncepti psihoanalize. Ljubljana: Cankarjeva založba, 269–286.

Laplanche, Jean. 2008. Zapeljevanje, preganjanje, razodetje. V: Jean Laplanche, Seksualnost in enigma. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Zbirka Analecta), 125–161.

Le Bon, Gustave. 1982 [1896]. The Crowd: A Study of the Popular Mind. Marietta, Georgia: Larlin.

Lešnik, Bogdan. 2009. Temelji psihoanalize: Opombe h konceptom. Ljubljana: Založba /*cf. (Oranžna zbirka).

Lunaček, Izar. 2008. K filozofiji ciklizma: heroji in pošasti. Phainomena 17 (64/65): 237–251.

Lunaček, Izar. 2011. Ciklična vera popularne kulture. Maribor: Aristej.

McDougall, William. 1927. The Group Mind. Cambridge: University Press. https://archive.org/details/groupmind032676mbp

Narcissistic Personality Disorder. https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissistic_personality_disorder

Pletenac, Tomislav. 2014. From Conviction to Heroism: The Case of a Croatian War General. Traditiones 43 (1): 111–123. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2014430108

Podjed, Dan. 2010. Organizacijski kristal: Karizmatični vodja kot pobudnik prostovoljstva v organizaciji. Traditiones 39 (2): 107–123. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2010390207

Puhar, Alenka. 1994. Childhood Nightmares and Dreams of Revenge. The Journal of Psychohistory 22 (2). http://www.geocities.ws/kidhistory/yugosla1.htm#u

Raglan, FitzRoy Richard Somerset, 4th Baron. 1975. The Hero: A Study in Tradition, Myth, and Drama. Westport: Greenwood Press.

SES. Slovenski etimološki slovar. http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar

SP. Slovenski pravopis. http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis

SSKJ. Slovar slovenskega knjižnega jezika. http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

Štefančič, Marcel, jr. 2016. Čudež na reki Hudson, Mladina 36, 9. 9.: 52–53.

Troha, Tadej. 2013. Množica. Problemi 1–2: 5–29.

Zupančič, Alenka. 1991. Uživati politično. Problemi 29 (1): 77–83.

Zupančič, Alenka. 1993. Etika realnega: Kant, Lacan. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Problemi 6; Razprave 3; Zbirka Analecta).

Zupančič, Alenka. 2007. Svoboda in vzrok. Problemi 8–7: 147–169.

Žižek, Slavoj. 2007. Trije fragmenti o etiki onstran interpelacije. V: Mladen Dolar (ur.), Althusser. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Analecta), 183–198.

Downloads

Published

15.06.2016

How to Cite

Huzjan, V. (2016). A Hero and a Leader. Traditiones, 45(1), 201–214. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450113

Issue

Section

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastern Europe