The Role of Great Men as the Pillars of Slovenian Nationalism

Authors

  • Božidar Jezernik Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2016450105

Keywords:

Austrian Empire, Central and Eastern Europe, nationalism, great men, Janez Bleiweis, France Prešeren, Valentin Vodnik // Avstrijsko cesarstvo, srednja in vzhodna Evropa, nacionalizem, veliki možje, Valentin Vodnik

Abstract

Author discusses the role and meaning of the great men in Slovenian national awakening period within multinational Austrian Empire.

***

Avtor obravnava vlogo in pomen tako imenovanih velmož v slovenskem narodnem prebujanju, ki je potekalo v okviru večnarodnega Avstrijskega cesarstva.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonymous. 1843a. Osnanilo. Kmetijſke in rokodélſke novize (July 5th): 1.

Anonymous. 1843b. Prôſhnja. Kmetijſke in rokodélſke novize (July 26th): 13.

Anonymous. 1848. Nagovor. Slovenija (November 24th): 165.

Anonymous. 1852. Življenje slavnih Slovanov. Vvod. Novice kmetijskih, obertnijskih in narodskih rečí (May 1st): 138–139.

Anonymous. 1861. Slovenci! Novice gospodarske, obertniške in narodne (March 13th): 85.

Anonymous. 1863. Beseda Ljubljanske čitalnice, Vodniku na spomin. Naprej (February 3rd): 40.

Anonymous. 1869. Narodna svečanost Vodniku na spomin. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (February 10th): 48–49.

Anonymous.1873a. “Novice” in mestne volitve. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (March 26th): 103–104.

Anonymous. 1873b. V Gorici. Soča (April 3rd): 3.

Anonymous. 1876. Nemčurske demonstracije grofu Antonu Auerspergu. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (March 29th): 98–99.

Anonymous. 1889. Das Museum in Laibach. Laibacher Zeitung (March 8th): 445–446.

Anonymous. 1900. Županska zveza. Slovenec (June 2nd): 4.

Anonymous. 1904. Kulturni boji. Slovenec (December 3rd): 1–2.

Anonymous. 1905. Klerikalna gonja proti Prešernu se nadaljuje. Slovenski Narod (September 21st): 1.

Apih, Josip. 1888. Slovenci in 1848. leto. Ljubljana: Matica Slovenska.

Aškerc, Anton. 1901. Praznovanje Prešernovega jubileja. Ljubljanski Zvon 1: 72–77.

Cimperman, Jos. 1883. V spomin dr. Jan. viteza Bleiwewisa-Trsteniškega. Novice gospodarske, obrtniške in národne (June 13th): 191–192.

dr. I. L. 1919. Spomenik stare slovenske slave. Jugoslavija (March 19th): 2.

Gangl, Engelbert. 1905. Slava Prešernu! ob odkritju Prešernovega spomenika v Ljubljani. Ljubljana: Narodna tiskarna.

Glaser, Karol. 1894. Zgodovina slovenskega slovstva. Vol. I: Od početka do francoske revolucije. Ljubljana: Slovenska matica.

Gspan, Alfonz. 1958. Izbrane pesmi Valentina Vodnika. Ljubljana: Slovenska matica.

Hauptmann, Ljudmil. 1938. Svetovna vojna in naš nacionalizem. Ljubljanski Zvon 427–433, 529–535.

Ilešič, Fran. 1902. Opombe o publikacijah “Slovenske Matice” za l. 1901. Popotnik 5: 145–154.

Ilešič, Fran, ed. 1908. Trubarjev zbornik. Ljubljana: Matica slovenska.

J. Sl. … c. 1874. Čestilci Preširnovi! Slovenski Narod (December 16th): 2–3.

Jezernik, Božidar. 2014. Mesto brez spomina. Javni spomeniki v Ljubljani. Ljubljana: Modrijan.

Jurčič, Josip. 1876. Samo Nemci ne! Slovenski Narod (July 20th): 1.

Kleinmayr, Julij plem. 1881. Zgodovina slovenskega slovstva. Klagenfurt: Družba sv. Mohorja.

Lampe, Frančišek. 1894. Slovenija in svetla habsburška hiša. Dom in Svet 17: 513–514.

Lončar, Dragotin. 1909. Dr. Janez Bleiweis in njegova doba. In: Josip Tominšek (ed.), Bleiweisov zbornik, pp. 141–244. Ljubljana: Matica Slovenska.

Luznik, Valentin. 1862. Iz Tomina. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (March 5th): 77.

Mahnič, Anton. 1889. Slovenski katoliški shod. Rimski Katolik 1: 563–578.

Markovits, Andrei S. 1982. Empire and Province. In: Andrei S. Markovits, & Frank E. Sysyn (eds.), Nationbuilding and the Politics of Nationalism, pp. 1–22. Cambridge, MA: Harvard Ukrainian Research Institute.

-nc. 1889. Zopet narodna slavnost. Slovenski Narod (July 16th): 1.

Okey, Robin. 2001. The Habsburg Monarchy c. 1765–1918. From Enlightenment to Eclipse. Basingstoke: Macmillan.

Opazovavec. 1905. Valjhun ravna po svoji slepi glavi …. Slovenec (September 16th): 1–2.

Prepeluh, Albin. 1938. Pripombe k naši prevratni dobi. Ljubljana: Založba Univerzitetne tiskarne J. Blasnika nasl.

Rigney, Ann, & Joep Leerssen. 2014. Introduction. Fanning Out from Shakespeare. In: Joep Leerssen & Ann Rigney (eds.), Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe. Nation-Building and Centenary Fever, pp. 1–23. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sernec, Josip. 1927. Spomini. Ljubljana: Komisijska založba Tiskovne zadruge.

Sperber, Jonathan. 2001. Churches, the Faithful, and the Politics of Religion in the Revolution of 1848. In: Dietr Dowe et al. (eds.), Europe in 1848. Revolution and Reform, pp. 708–728. New York: Berghahn.

Stritar, Josip. 1866. Preširnove poezije. In: Jožef Jurčič & Jožef Stritar (eds.), Pesmi Franceta Preširna, s pésnikovo podobo, z njegovim životopisom in estetično-kritičnim uvodom, pp. 13–48. Ljubljana: Oton Wagner.

Tavčar, Ivan. 1891. 4000: času primerna povest iz prihodnjih dob. Ljubljanski Zvon 131–139, 195–202, 259–266, 323–330, 387–393, 451–460, 515–524, 579–588, 645–654, 707–718.

Toman, Lovro. 1858. O Vodnikovem godu. Novice gospodarske, obertniške in narodne (January 27th): 29–30.

Toman, Lovro. 1862. Rojakom! Novice gospodarske, obrtniške in narodne (January 8th): 9–10.

Vošnjak, Bogumil. 1913. Študije k problemu jugoslovanske narodne misli. Veda 524–572.

Young, James E. 1993. The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning. New Haven, CT: Yale University Press.

Downloads

Published

15.06.2016

How to Cite

Jezernik, B. (2016). The Role of Great Men as the Pillars of Slovenian Nationalism. Traditiones, 45(1), 65–82. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450105

Issue

Section

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastern Europe