THE ROLE OF GREAT MEN AS THE PILLARS OF SLOVENIAN NATIONALISM
VLOGA VELMOŽ, NOSILCEV SLOVENSKEGA NACIONALIZMA

Božidar Jezernik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2016450105

Abstract

Author discusses the role and meaning of the great men in Slovenian national awakening period within multinational Austrian Empire.

***

Avtor obravnava vlogo in pomen tako imenovanih velmož v slovenskem narodnem prebujanju, ki je potekalo v okviru večnarodnega Avstrijskega cesarstva.

Keywords

Austrian Empire; Central and Eastern Europe; nationalism; great men; Janez Bleiweis; France Prešeren; Valentin Vodnik // Avstrijsko cesarstvo; srednja in vzhodna Evropa; nacionalizem; veliki možje; Janez Bleiweis; France Prešeren; Valentin Vodnik

Full Text:

PDF

References

Anonymous. 1843a. Osnanilo. Kmetijſke in rokodélſke novize (July 5th): 1.

Anonymous. 1843b. Prôſhnja. Kmetijſke in rokodélſke novize (July 26th): 13.

Anonymous. 1848. Nagovor. Slovenija (November 24th): 165.

Anonymous. 1852. Življenje slavnih Slovanov. Vvod. Novice kmetijskih, obertnijskih in narodskih rečí (May 1st): 138–139.

Anonymous. 1861. Slovenci! Novice gospodarske, obertniške in narodne (March 13th): 85.

Anonymous. 1863. Beseda Ljubljanske čitalnice, Vodniku na spomin. Naprej (February 3rd): 40.

Anonymous. 1869. Narodna svečanost Vodniku na spomin. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (February 10th): 48–49.

Anonymous.1873a. “Novice” in mestne volitve. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (March 26th): 103–104.

Anonymous. 1873b. V Gorici. Soča (April 3rd): 3.

Anonymous. 1876. Nemčurske demonstracije grofu Antonu Auerspergu. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (March 29th): 98–99.

Anonymous. 1889. Das Museum in Laibach. Laibacher Zeitung (March 8th): 445–446.

Anonymous. 1900. Županska zveza. Slovenec (June 2nd): 4.

Anonymous. 1904. Kulturni boji. Slovenec (December 3rd): 1–2.

Anonymous. 1905. Klerikalna gonja proti Prešernu se nadaljuje. Slovenski Narod (September 21st): 1.

Apih, Josip. 1888. Slovenci in 1848. leto. Ljubljana: Matica Slovenska.

Aškerc, Anton. 1901. Praznovanje Prešernovega jubileja. Ljubljanski Zvon 1: 72–77.

Cimperman, Jos. 1883. V spomin dr. Jan. viteza Bleiwewisa-Trsteniškega. Novice gospodarske, obrtniške in národne (June 13th): 191–192.

dr. I. L. 1919. Spomenik stare slovenske slave. Jugoslavija (March 19th): 2.

Gangl, Engelbert. 1905. Slava Prešernu! ob odkritju Prešernovega spomenika v Ljubljani. Ljubljana: Narodna tiskarna.

Glaser, Karol. 1894. Zgodovina slovenskega slovstva. Vol. I: Od početka do francoske revolucije. Ljubljana: Slovenska matica.

Gspan, Alfonz. 1958. Izbrane pesmi Valentina Vodnika. Ljubljana: Slovenska matica.

Hauptmann, Ljudmil. 1938. Svetovna vojna in naš nacionalizem. Ljubljanski Zvon 427–433, 529–535.

Ilešič, Fran. 1902. Opombe o publikacijah “Slovenske Matice” za l. 1901. Popotnik 5: 145–154.

Ilešič, Fran, ed. 1908. Trubarjev zbornik. Ljubljana: Matica slovenska.

J. Sl. … c. 1874. Čestilci Preširnovi! Slovenski Narod (December 16th): 2–3.

Jezernik, Božidar. 2014. Mesto brez spomina. Javni spomeniki v Ljubljani. Ljubljana: Modrijan.

Jurčič, Josip. 1876. Samo Nemci ne! Slovenski Narod (July 20th): 1.

Kleinmayr, Julij plem. 1881. Zgodovina slovenskega slovstva. Klagenfurt: Družba sv. Mohorja.

Lampe, Frančišek. 1894. Slovenija in svetla habsburška hiša. Dom in Svet 17: 513–514.

Lončar, Dragotin. 1909. Dr. Janez Bleiweis in njegova doba. In: Josip Tominšek (ed.), Bleiweisov zbornik, pp. 141–244. Ljubljana: Matica Slovenska.

Luznik, Valentin. 1862. Iz Tomina. Novice gospodarske, obrtniške in narodne (March 5th): 77.

Mahnič, Anton. 1889. Slovenski katoliški shod. Rimski Katolik 1: 563–578.

Markovits, Andrei S. 1982. Empire and Province. In: Andrei S. Markovits, & Frank E. Sysyn (eds.), Nationbuilding and the Politics of Nationalism, pp. 1–22. Cambridge, MA: Harvard Ukrainian Research Institute.

-nc. 1889. Zopet narodna slavnost. Slovenski Narod (July 16th): 1.

Okey, Robin. 2001. The Habsburg Monarchy c. 1765–1918. From Enlightenment to Eclipse. Basingstoke: Macmillan.

Opazovavec. 1905. Valjhun ravna po svoji slepi glavi …. Slovenec (September 16th): 1–2.

Prepeluh, Albin. 1938. Pripombe k naši prevratni dobi. Ljubljana: Založba Univerzitetne tiskarne J. Blasnika nasl.

Rigney, Ann, & Joep Leerssen. 2014. Introduction. Fanning Out from Shakespeare. In: Joep Leerssen & Ann Rigney (eds.), Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe. Nation-Building and Centenary Fever, pp. 1–23. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sernec, Josip. 1927. Spomini. Ljubljana: Komisijska založba Tiskovne zadruge.

Sperber, Jonathan. 2001. Churches, the Faithful, and the Politics of Religion in the Revolution of 1848. In: Dietr Dowe et al. (eds.), Europe in 1848. Revolution and Reform, pp. 708–728. New York: Berghahn.

Stritar, Josip. 1866. Preširnove poezije. In: Jožef Jurčič & Jožef Stritar (eds.), Pesmi Franceta Preširna, s pésnikovo podobo, z njegovim životopisom in estetično-kritičnim uvodom, pp. 13–48. Ljubljana: Oton Wagner.

Tavčar, Ivan. 1891. 4000: času primerna povest iz prihodnjih dob. Ljubljanski Zvon 131–139, 195–202, 259–266, 323–330, 387–393, 451–460, 515–524, 579–588, 645–654, 707–718.

Toman, Lovro. 1858. O Vodnikovem godu. Novice gospodarske, obertniške in narodne (January 27th): 29–30.

Toman, Lovro. 1862. Rojakom! Novice gospodarske, obrtniške in narodne (January 8th): 9–10.

Vošnjak, Bogumil. 1913. Študije k problemu jugoslovanske narodne misli. Veda 524–572.

Young, James E. 1993. The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning. New Haven, CT: Yale University Press.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2016450105

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave