Vladimir Rukavina – Master of Festivity. Social Change and Cultural Policy from Above

Authors

  • Peter Simonič Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University Ljubljana, Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2016450104

Keywords:

festival, ritual, person, sponsorship, politics, mass media, Slovenia // festival, posameznik, sponzorstva, politika, množični mediji, Slovenija

Abstract

Vladimir Rukavina is one of the most important and steadfast figures of the post-socialist transition in Maribor. The Festival Lent, which he and his team have been organizing annually for more than twenty years, is the biggest open-air festival in Slovenia and among fifty most distinguished events in Europe. The festival is an excellent case to analyse social dynamics in post-socialist transition of the city of Maribor. Author discusses how far society and history have influenced individual choices and attitude of Vladimir Rukavina, and how far has he been able to change the paradigm of social imagination.

***

Vladimir Rukavina sodi med najpomembnejše in najbolj etablirane posameznike, ki so zaznamovali posocialistično tranzicijo v Mariboru. Festival Lent, ki ga s sodelavci vsako leto prireja že več kot dve desetletji, je največji festival na prostem v Sloveniji in sodi med petdeset najbolj uglednih tovrstnih prireditev v Evropi. Dogodek predstavlja tudi odličen primer za analizo družbene dinamike v času posocialistične tranzicije. Avtor v prispevku razpravlja, v kolikšni meri sta družba in zgodovina vplivali na prirediteljeve odločitve in stališča ter v kolikšni meri je sam uspel preoblikovati paradigmo družbenega imaginarija.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antončič, Emica. 2012. EPK za preživetje. Dialogi 5–6(12): 3–5.

Antončič, Emica. 2013. Prispevki k mariborskemu kulturnemu programu. Cenzurirano. Zofijini Ljubimci, Društvo za razvoj humanistike (15 September 2013). Available at http://zofijini.net/prispevki-k--mariborskemu-kulturnemu-programu/ (accessed February 10th, 2016).

Appadurai, Arjun. 1996. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Bernays, Edward L. 1928. Propaganda. New York: Routledge.

Boas, Franz (& George Hunt). 1897. The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians. Washington: Government Printing Office (Report of the U.S. National Museum for 1895).

Breznik, Barbara. 2011. Vpliv Festivala Lent na turizem Maribora. Bachelor’s thesis. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

Carrithers, Michael, Steven Collins, & Steven Lukes (eds.). 1985. The Category of the Person – Anthropology, Philosophy, History. Cambridge: Cambridge University Press.

Cazeneuve, Jean. 1986. Sociologija obreda. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Cehnar, Jasmina & Branka Bezjak. 2015. Kaj o okrnjenem Festivalu Lent menijo kulturni in turistični delavci. Večer (20 May) 71(115): 18.

Cizl, Nenad. 2011. Celostna grafična podoba Festivala Lent. Bachelor’s thesis. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost.

Ćirić, Vesna. 2014. Predlogi za oblikovanje ponudbe za mlade turiste v poletnem času, s poudarkom na času Festivala Lent. Bachelor’s thesis. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem.

Deflem, Mathieu. 1991. Ritual, Anti-Structure, and Religion: A Discussion of Victor Turner’s Processual Symbolic Analysis. Journal for the Scientific Study of Religion 30(1): 1–15.

Dore, Ronald. 2009. The Enterprise as Community. In: Massimiliano Mollona, Geert De Neve, & Jonathan Parry (eds.), Industrial Work and Life. Oxford: Berg, pp. 271–278.

Douglas, Mary. 1986. How Institutions Think. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Dragšič, Kaja. 2015. Analiza Festivala Lent kot dela turistične ponudbe Maribora. Bachelor’s thesis. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta

Edwards, Derek. 1997. Discourse and Cognition. London: Sage.

Falež, Tjaša. 2014. Stališča lokalnega prebivalstva do prireditve Festival Lent. Bachelor’s thesis. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Gell, Alfred. 2001. Antropologija časa: Kulturne konstrukcije časovnih zemljevidov in podob. Ljubljana: Študentska založba

Gross, David. 2000. Lost Time: On Remembering and Forgetting in Late Modern Culture. Amherst, MA: University of Massachusetts Press

Kešpert, Aleksandra. 2006. Lent skozi čas: Turizem. Research paper. Maribor: Srednja šola za gostinstvo in turizem.

Klemenčič, Alenka. 2011. Logistične aktivnosti mednarodnega Festivala Lent v Mariboru in mednarodnega festivala Folkart. Bachelor’s thesis. Maribor: Višja strokovna šola Academia Maribor.

Klipšteter, Tomaž. 2015. Narodni dom se je izognil hudemu finančnemu udarcu. Dnevnik 65(297) (22 December): 11.

Kozorog, Miha. 2013. Festivalski kraji: Koncepti, politike in upanje na periferiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kralj, Denis. 2003. 10 let festivala Lent. Research paper. Maribor: Mladi za napredek Maribora.

Lane, Christel. 1981. The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Leach, Edmund R. 1970. Political System of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. London: The Athlone Press, University of London.

Lešnik, Sabina, & Nina Gostenčnik. 2011. Prireditev Mariborski teden v Mariboru. Presentation of photographic material from the collection of the Maribor Regional Archives. Maribor: Pokrajinski arhiv.

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Makovecki, Nataša. 2012. Revitalization of Maribor through Festival Lent [sic]. Liverpool: International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality.

Marzidovšek, Ines. 1990. Lent: Zgodovina. Research paper. Maribor: Srednja šola pedagoške in kulturne usmeritve.

Mauss, Marcel. 1996. Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Mencinger, Uroš. 2012. Vogrinec, Tone. In: Peter Simonič (ed.), Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945, pp. 236–237. Maribor: Založba obzorja.

Miller, Daniel (ed.). 2005. Materiality. Durham, NC: Duke University Press.

Muršič, Rajko. 2004. Etnologija s čustvi – Pogled s strani. Etnolog 14: 49–62

Potočnik, Dragan. 2015. Primorci in Maribor v obdobju med svetovnima vojnama. In: Maja Godina Golija (ed.), Maribor in Mariborčani, pp. 63–87. Ljubljana: Založba ZRC.

Premzl, Vilibald. 1967. Mariborski Lent (= Kulturni in naravni spomeniki Slovenije 11). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Rapport, Nigel. 2002. Individuality. In: Alan Barnard & Jonathan Spencer (eds.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, pp. 450–455. London: Routledge.

Ratej, Mateja. 2010. Skozi mesto je tekla reka: razumevanje Drave pri Mariborčanih v 20. stoletju. In: Željko Oset, Aleksandra Berberih Slana, & Žarko Lazarević (eds.), Mesto in gospodarstvo, pp. 57–74. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino; Maribor: Muzej narodne osvoboditve.

RM plus. 2010. Raziskava Festivala Lent. Maribor: Narodni dom.

Simonič, Peter. 2009. Kaj si bo narod mislil? Ritual slovenske državnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Stavbar, Vlasta. 2002. Narodni dom v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 73(1): 75–89.

Tomažič, Dušan. 1997. Festival Vesela jesen 1962–1997. Maribor: RC RTV Maribor, Radio Maribor.

Turner, Victor. 1970. Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Zvonar Predan, Darka. 2012. Večer. In: Peter Simonič (ed.), Leksikon mariborske družbe in kulture po letu 1945, pp. 230–231. Maribor: Založba Obzorja.

Downloads

Published

15.06.2016

How to Cite

Simonič, P. (2016). Vladimir Rukavina – Master of Festivity. Social Change and Cultural Policy from Above. Traditiones, 45(1), 47–63. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450104

Issue

Section

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastern Europe