Amateur Art and Contemporary Regional Identity. A Case Study of Polish Spisz

Authors

  • Janusz Barański Jagiellonian University, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2016450112

Keywords:

legend, Janošik, amateur art, sculptor // legenda, amaterska umetnost, kipar

Abstract

The subject of this article is the role of a certain form of amateur art by the local sculptor Stanisław Burkat during transformations in the regional identity of the residents of Poland’s Spisz region (Slovak: Spiš).

***

V razpravi avtor obravnava vlogo amaterske umetnosti lokalnega kiparja Stanisława Burkatav med transformacijo regionalne identitete prebivalcev poljske pokrajine Spisz (slovaško: Spiš).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Appadurai, Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Transl. Z. Pucek. Krakow: Universitas.

Balara, Michał. 2013. Spiski kotlik dukatów. Gawędy ludowe. Krakow: Astraia.

Białostocki, Jan. 1980. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych. Wrocław: Ossolineum.

Bourdieu, Pierre. 1996. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.

Burszta, Józef. 1974. Kultura ludowa – kultura narodowa. Warsaw: LSW.

Cohen, Anthony. 1985. Symbolic Construction of Community. New York: Routledge. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203131688

Condon, Kathleen. 1989. “Learnin’, Though”: Environmental Art as a Creative Process. In: Daniel Patterson & Charles Zug III (eds.), Arts in Earnest. North Carolina Folklife, pp. 179–191. Durham: Duke University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1215/9780822381617-011

Foucault, Michel. 1998. Nadzorować i karać. Transl. T. Komendant. Warsaw: Fundacja Aletheia.

Gablik, Suzi. 1995. Conversations before the End of Time. Dialogues on Art, Life & Spiritual Renewal. Available at: www.nyu.edu/classes/bgk/web/gablik.pdf (accessed June 11th, 2012).

Geertz, Clifford. 2005. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Transl. M. Piechaczek. Krakow: Jagiellonian University Publishing House.

Gombrich, Ernst. 1981. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego. Transl. J. Zarański. Warsaw: PIW.

Grabowski, Józef. 1976. Dawny artysta ludowy. Warsaw: LSW.

Grabowski, Józef. 1977. Sztuka ludowa. Charakterystyki – porównania – odrębności. Warsaw: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Hatcher, Evelyn. 1985. Art as Culture. An Introduction to the Anthropology of Art. New York: University Press of America.

Hobbs, Jack. 1975. Art in Context. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Krajewski, Marek. 2005. Kultury kultury popularnej. Poznań: Adam Mickiewicz University Press.

Lubaś, Marcin. 2008. Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i ograniczeniach koncepcji “tradycji wymyślonych.” In: Grażyna Kubica & Marcin Lubaś (eds.), Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, pp. 33–70. Krakow: Jagiellonian University Publishing House.

Maquet, Jaques. 1986. The Aesthetic Experience. An Anthropologist Looks at the Visual Arts. New Haven, CT: Yale University Press.

Olęcki, Jacek. 1970. Sztuka Kurpiów. Wrocław: Ossolineum.

Ossowski, Stanisław. 1978. The Foundations of Aesthetics. Boston: D. Reiter Publishing Company. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-9766-0

Piwocki, Ksawery. 1971. Artyści dnia siódmego. Katowice: Śląsk.

Szacka, Barbara. 2006. Czas przeszły, pamięć, mit. Warsaw: Scholar.

Tomicki, Ryszard. 1981. Kultura – Dziedzictwo – Tradycja. In: Maria Biernacka, Maria Frankowska, & Wanda Paprocka (eds.), Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, vol. 2, pp. 353–370. Wrocław: Ossolineum.

Westermann, Mariët. 2005. Introduction. In: Mariët Westermann (ed.), Anthropologies of Art, pp. vii–xxxi. New Haven, CT: Yale University Press.

Downloads

Published

15.06.2016

How to Cite

Barański, J. (2016). Amateur Art and Contemporary Regional Identity. A Case Study of Polish Spisz. Traditiones, 45(1), 181–200. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450112

Issue

Section

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastern Europe