Alexander I of Yugoslavia and the Metamorphosis of His Portrayal in Leading Slovenian Newspapers

Authors

  • Sara Špelec Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University Ljubljana, Zavetiška 5, SI-1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2016450106

Keywords:

Alexander I of Yugoslavia, newspapers, imagined communities, imagined traditions, holidays, censorship, hero, celebrity, discursive construction of national identity // Aleksander I. Karađorđević, časopisi, zamišljene skupnosti, imaginarne tradicije, pr

Abstract

This article presents how the portrayal of Alexander I of Yugoslavia in leading Slovenian newspapers changed during the years of his reign; from 1918, when he became the regent, and then three years later king, of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, up to his introduction of a personal dictatorship in 1929 and ultimately his assassination in Marseille in 1934.

***

Članek predstavi, kako so osrednji slovenski časopisi prikazovali jugoslovanskega kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Avtorica analizira, kako se je njegova medijska podoba spremenila v obdobju njegovega vladanja, in sicer od leta 1918, ko je postal regent, ter tri leta zatem kralj Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, do uvedbe diktature leta 1929 in atentata v Marseillu leta 1934.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amon, Smilja. 1996. Tisk in politika v Jugoslaviji (1918–1941). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Anderson, Benedict. 2006. Imagined Communities. London: Verso.

Boorstin J., Daniel. 1992. The Image. A Guide to Pseudo-Events in America. New York: Vintage Books.

Campbell, Joseph. 2004. The Hero with a Thousand Faces. Princeton, NJ: Princeton University Press.

de Cillia, Rudolf, Martin Reisigl, & Ruth Wodak. 1999. The Discursive Construction of National Identities. Discourse & Society 10 (149): 149–173.

Foucault, Michel. 2001. Arheologija vednosti. Transl. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis.

Gašparič, Jure. 2010. Cenzura v času diktature kralja Aleksandra. In Mateja Režek (ed.), Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, pp. 89–98. Ljubljana: Nova revija.

Hobsbawm, Eric. 1998. Inventing Traditions. In: Eric Hobsbawm & Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, pp. 1–14. Cambridge: Cambridge University Press.

Jezernik, Božidar. 2013a. Politika praznovanja. In Božidar Jezernik (ed.), Politika praznovanja: prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem, pp. 7–16. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Jezernik, Božidar. 2013b. Temeljni kamen kot kamen spotike. In Božidar Jezernik (ed.), Politika praznovanja: prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem, pp. 17–46. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Nežmah, Bernard. 2012. Časopisna zgodovina novinarstva na Slovenskem med letoma 1797–1989. Ljubljana: Študentska založba.

Polajnar, Janez, & Marko Zajc. 2012. Naši in Vaši: iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. In začetku 20. stoletja. Ljubljana: Mirovni inštitut.

 

SOURCES / VIRI

Aleksander. 1918. Proklamacija ujedinjenja s Srbijo. Slovenski narod (December 3rd): 1.

Aleksander. 1929. Mojemu dragemu narodu! Vsem Srbom, Hrvatom in Slovencem! Slovenski narod (January 7th): 1.

Funtek, Anton. 1920. Prestolonasledniku regentu Aleksandru. Slovenski narod (June 27th): 1.

Jutro. 1923. Ljubljana, 6. septembra. (September 7th): 1.

Jutro. 1928. Ljubljana, 27. junija. (June 28th): 1.

Jutro. 1931. 3. september. (September 4th): 2.

Jutro. 1934. Kralj je mrtev. Živel kralj! (October 10th): 2.

Leskovec, Janko. 1918. Srbi in mi. Slovenski narod (December 17th): 1.

M. P. 1918. Kratek pregled zgodovine Slovencev, Hrvatov in Srbov. Slovenski gospodar (December 24th): 2.

Slovenski narod. 1925. Ob obletnici ujedinjenja (Naše nacionalne bilance). (December 1st): 1.

Slovenec. 1918.Monarhija ali republika, centralizem ali avtonomija. 1918. Slovenec (December 2nd): 1.

Slovenec. 1920. Triumfalni sprejem regenta v Sloveniji. 1920. Slovenec (June 27th): 1.

Slovenec. 1921. Za revizijo ustave. 1921. Slovenec (July 1st): 1.

Slovenec. 1922. Država Srbov, Hrvatov in Slovencev. 1922. Slovenec (June 8th): 1.

Slovenski gospodar. 1918. Praznik narodnega ujedinjenja v Mariboru. (December 19th): 1.

Slovenski gospodar. 1918. Savinjska. Naša trobojnica. (December 24th): 2.

Slovenski gospodar. 1918a.Mi in Srbi. 1918a. Slovenski gospodar (December 12th): 1.

Slovenski narod. 1918. Misli o svobodi. 1918. Slovenski narod (December 13th): 1.

Slovenski narod. 1919. Vidov dan. 1919. Slovenski narod (June 7th): 1.

Slovenski narod. 1920a. Kraljevič Aleksander o svojem bivanju v Sloveniji. 1920a. Slovenski narod (July 1st): 1.

Slovenski narod. 1920b. Kraljevič Aleksander prvič na Slovenskem. 1920b. Slovenski narod (June 27th): 3.

Slovenski narod. 1920c. Prestolonaslednik regent Aleksander v Ljubljani. 1920c. Slovenski narod (June 27th): 2.

Slovenski narod. 1921a. Človek lahko pripada. 1921a. Slovenski narod (August 21st): 3.

Slovenski narod. 1921b. Prestolonaslednik bo zadnji! (August 21st): 2.

Slovenski narod. 1921c. Šišano kumstvo. 1921c. Slovenski narod (August 21st): 3.

Slovenski narod. 1934. Slovo stalnega prošta Nadraha. (October 18th): 3.

Sokolič. 1934. Kljć. Veličina dela i života Viteškog Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja. Sokolič (Oktober): 280–282.

Župančič, Oton. 1934. Žara s slovensko prstjo. Slovenec (October 18th): 3.

Downloads

Published

15.06.2016

How to Cite

Špelec, S. (2016). Alexander I of Yugoslavia and the Metamorphosis of His Portrayal in Leading Slovenian Newspapers. Traditiones, 45(1), 83–104. https://doi.org/10.3986/Traditio2016450106

Issue

Section

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastern Europe