Vol 39, No 1 (2010)

SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA

Uredili / Edited by Ingrid Slavec Gradišnik & Dragana Radojičić

Table of Contents

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
DRUGI O DRUGIH IN SAMI O SEBI
ON OTHERS AND ON ONESELF
7-13

Obzorja / Horizons

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
ETNOLOGIJA V SLOVENIJI IN SRBIJI. DVE TRADICIJI »JUGOSLOVANSKE« ETNOLOGIJE?
ETHNOLOGY IN SLOVENIA AND SERBIA: TWO TRADITIONS OF YUGOSLAV ETHNOLOGY?
17–35

Lada Stevanović PDF
NACIONALNO VASPITANJE. KONSTRUKCIJA JUGOSLOVENSKE NACIJE U ČASOPISU JUGOSLOVENČE (1931–1941)
NATIONAL EDUCATION: THE CONSTRUCTION OF THE YUGOSLAV NATION IN THE MAGAZINE JUGOSLOVENČE (1931–1941)
37–55

Naško Križnar PDF
ETNOGRAFSKI FILM V SLOVENIJI IN V SRBIJI. ORIS REZULTATOV PROJEKTNE NALOGE
ETHNOGRAPHIC FILM IN SLOVENIA AND SERBIA: OUTLINE OF PROJECT RESULTS
57–68

Srbi v Sloveniji / Serbs in Slovenia

Mirjana Pavlović PDF
SRBI U SLOVENIJI. MANJINSKE ORGANIZACIJE
SERBS IN SLOVENIA: MINORITY ORGANIZATIONS
71–81

Jadranka Đorđević Crnobrnja PDF
„IZ BEOGRADA SAM“. PRILOG PROUČAVANJU ETNIČKOG IDENTITETA SRBA U SLOVENIJI
“I’M FROM BELGRADE”: UNDERSTANDING SERBIAN ETHNIC IDENTITY IN SLOVENIA
83–98

Milina Ivanović-Barišić PDF
SRBI U BELOJ KRAJINI. UVID U SADAŠNJE STANJE
SERBS IN WHITE CARNIOLA: INSIGHT INTO THE CURRENT SITUATION
99–110

Dragana Radojičić PDF
SRPSKI SPECIJALITETI NA SLOVENAČKOJ TRPEZI
SERBIAN DISHES ON THE SLOVENIAN TABLE
111–122

Srđan Radović PDF
JUČE NA BALKANU, DANAS U VAŠEM STANU. NEKOLIKA ZAPAŽANJA O NEOFOLK MUZICI U SLOVENIJI
MADE IN THE BALKANS, READY TO USE AT HOME: SOME REMARKS ON NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA
123–135

Ivan Đorđević PDF
IDENTITETSKE POLITIKE U RITMU „LAKIH NOTA“. RECEPCIJA NEOFOLK MUZIKE U SLOVENIJI
RECEPTION OF NEOFOLK MUSIC IN SLOVENIA: IDENTITY POLITICS IN THE BEAT OF ‘EASY LISTENING TUNES’
137–153

Marta Stojić PDF
ANTROPOLOG – NAUČNIK, NOVINAR ILI DRŽAVNI NEPRIJATELJ. „IZBRISANI“ SLOVENIJE
ANTHROPOLOGISTS AS SCIENTISTS, JOURNALISTS, OR ENEMIES OF THE STATE: THE “ERASED ” IN SLOVENIA
155–164

Slovenci v Srbiji / Slovenians in Serbia

Mojca Ravnik PDF
NEKAJ POGLEDOV V PRETEKLOST IN SEDANJOST BEOGRAJSKIH SLOVENCEV
SOME INSIGHTS INTO THE PAST AND PRESENT OF SLOVENIANS LIVING IN BELGRADE
167–193

Saša Poljak Istenič PDF
POMEN DRUŠTEV ZA IZSELJENCE. DRUŠTVO SLOVENCEV SAVA BEOGRAD
THE IMPORTANCE OF EMIGRANT SOCIETIES: THE SAVA SLOVENIAN SOCIETY OF BELGRADE
195–215

Monika Kropej PDF
NEKAJ UTRINKOV O DRUŠTVU SLOVENCEV »SAVA« V BEOGRADU
A FEW IMPRESSIONS ON THE SAVA SLOVENIAN SOCIETY IN BELGRADE
217–223

Mojca Ravnik PDF
»SPREJELI SO NAS ZA SVOJE«. OTROCI INTERNIRANCEV IZ TABORIŠČA SÁRVÁR NA MADŽARSKEM V REJI PRI KMETIH V BAČKI MED 2. SVETOVNO VOJNO
“THEY HAVE ACCEPTED US AS THEIR OWN”: CHILDREN OF SLOVENIAN PRISONERS AT THE SÁRVÁR LABOR CAMP IN FOSTER CARE WITH FARMING FAMILIES IN VOJVODINA DURING THE SECOND WORLD WAR
225–238

Mladena Prelić PDF
KAKO PAMTIMO DAVORINA JENKA
DAVORIN JENKO IN SOCIAL MEMORY
239–259

Anica Sabo PDF
SLOVENAČKI KOMPOZITORI U SRBIJI. DAVORIN JENKO, MIHOVIL LOGAR, ZLATAN VAUDA
SLOVENIAN COMPOSERS IN SERBIA: DAVORIN JENKO, MIHOVIL LOGAR, ZLATAN VAUDA
261–272

Miroslav Niškanović PDF
PREZIMENA SLOVENACA U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA
SURNAMES OF SLOVENIANS IN SERBIA AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
273–281

Bibliografija / Bibliography

Biljana Milenković-Vuković PDF
SLOVENCI U SRBIJI. BIBLIOGRAFIJA SA ANOTACIJAMA
SLOVENIANS IN SERBIA: BIBLIOGRAPHY WITH ANNOTATIONS
283–320