ANTROPOLOG – NAUČNIK, NOVINAR ILI DRŽAVNI NEPRIJATELJ. „IZBRISANI“ SLOVENIJE
ANTHROPOLOGISTS AS SCIENTISTS, JOURNALISTS, OR ENEMIES OF THE STATE: THE “ERASED ” IN SLOVENIA

Marta Stojić

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390113

Abstract

Članek obravnava izbrane probleme pri raziskovanju »izbrisanih« v Sloveniji. Sama tema je vplivala na način raziskave, ki je prešla na polje politično angažirane in sodelovalne antropologije. Uporabna antropologija, ki je vedno tudi vidik politične antropologije, na najrazličnejše načine vpliva na svet, v katerem preučujemo ljudi, in na ljudi, ki jih preučujemo. Najprej zaradi tega, ker nekatere fenomene postavimo v javnost, omogočamo komunikacijo med nami, raziskovalci, in neznanstveno skupnostjo. Poleg tega politično angažirani akcijski antropologi ne zbirajo le gradiva, temveč ga tudi ustvarjajo. Naposled to lahko pripelje do konkretnih sprememb glede na prejšnje stanje, kar se je dejansko zgodilo pri zakonskem položaju »izbrisanih«.

***

This article deals with some issues encountered while studying the phenomenon of people removed from the Slovenian register of permanent residents (known as the “erased”). The topic influenced the research, which  thus entered the domain of politically engaged and collaborative anthropology. Applied anthropology, which always represents a form of political anthropology, influences where we and the people we study live in a variety of ways. First of all, by making some issues public, communication between the general public and the researchers is enabled. Furthermore, politically engaged and activist anthropologists not only collect but also create data. In the end, all of this may result in some concrete changes in the existing status quo, which has been the case with the legislative status of the “erased.”

Keywords

uporabna antropologija; aktivizem; terensko delo // applied anthropology; activism; fieldwork

Full Text:

PDF

References

Borofsky, Robert. 2000. Public Anthropology: Where To? What Next? Anthropology News 41 (5): 9–10. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/an.1999.40.1.6

Ervin, Alexander M. 2000. Applied Anthropology: Tools and Perspectives for Contemporary Practice. Boston: Allyn and Bacon.

Geertz, Cliford. 1998 (1973). Tumačenje kultura (1). Beograd: Biblioteka XX vek.

Gleach, Frederic W. 2002. Anthropological Professionalization and the Virginia Indians at the Turn of the Century. American Anthropologist 104: 499–507. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.2002.104.2.499

Hantman, Jeffrey L., Karenne Wood i Diane Shields. 2000. Writing Collaborative History: How the Monacan Nation and Archaeologists Worked Together to Enrich Our Understanding of Virginia's Native Peoples. Archaeology 53 (5): 56–61.

Hastrup, Kristen i Peter Elsass. 1990. Anthropological Advocacy: A Contradiction in Terms? Current Anthropology 31: 301–311. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/203842

Jalušič, Vlasta. 2003. Organizirana nedolžnost. U: Dedić, Jasminka, Vlasta Jalušič and Jelka Zorn (ur.), Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 7–22.

Marcus, George E. i Michael M. J. Fischer. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.

Mekina, Igor. 2007. Izbris izbrisa. U: Beznec, Barbara (ur.), Zgodba nekega izbrisa. Ljubljana: Študentska založba (Časopis za kritiko znanosti 35, 228), 157–170.

Pistotnik, Sara. 2007. Kronologija izbrisa 1990–2007. U: Beznec, Barbara (ur.), Zgodba nekega izbrisa. Ljubljana: Študentska založba (Časopis za kritiko znanosti 35, 228), 204–236.

Searle, John R. 1997 (1958). Proper Names. U: Ludlow, Peter (ur.), Readings in the Philosophy of Language. Cambridge and London: The MIT Press, 585–592.

Šterk, Karmen. 1998. O težavah z mano. Antropologija, lingvistika, psihoanaliza. Ljubljana. Študentska organizacija univerze, Študentska založba.

Van Willigen, John. 1993. Applied Anthropology: An Introduction. Rev. ed. Westport, Conn.: Bergin and Garvey.

Zorn, Jelka. 2003. Politike izključevanja v nastajanju slovenske državnosti. U: Dedić, Jasminka, Vlasta Jalušič i Jelka Zorn (ur.), Izbrisani. Organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 85–139.

WORLD WIDE WEB

http://www.radiostudent.si/article.php?sid=6091

http://www.metelkovamesto.org/?mode=static&id=19

http://www.dz-rs.si/index.php?id=57

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/211515

http://www.mladina.si/tednik/200705/clanek/slo--otrokove_pravice-sinisa_gacic

http://www.rtvslo.si/slovenija/pravni-zapleti-ob-vrnitvi-berishe/62842

http://24ur.com/novice/slovenija/izgon-brez-sklepa-ai-zaskrbljena.html

http://209.85.229.132/search?q=cache:19grqnphvYMJ:www.siol.net/Data/Ankete/Slovenija/izbrisani.aspx+anketa+izbrisani&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefox-aDOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave