Letn. 9, št. 1 (2003)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Nataša Jakop, Polona Kostanjevec, Nastja Vojnovič PDF
O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika

Peter Weiss PDF
Uvod v (slovenski) narečni slovar

Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Polona Kostanjevec, Nastja Vojnovič PDF
Predstavitev slovaropisnih kategorij za enojezični razlagalni slovar srednjega obsega - s temeljnim izhodiščem v SSKJ

Ljudmila Bokal PDF
Nekaj leksikoloških načel o novih besedah pri Stanislavu Škrabcu

Nastja Vojnovič PDF
Ob slovarju novejšega besedja

Nanika Holz PDF
Besedilni korpus Nova beseda in geslovnik za Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika

Kozma Ahačič PDF
O analogiji in njeni rabi v slovnici De lingua Latina Marka Terencija Varona

Tjaša Jakop PDF
Fonološki opis šentviškega govora

Elena Savelieva PDF
Jezikovne podobe žalosti v frazemih slovenskega jezika

Irena Stramljič Breznik PDF
Željka Fink-Arsovski, Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra (Zagreb 2002)