Jezikovne podobe žalosti v frazemih slovenskega jezika

  • Elena Savelieva

Povzetek

V članku je na podlagi frazemov s skupnim pomenom 'žalost'prikazana pomembna vloga primerjalne, metonimične in metaforične podobe v notranji zgradbi frazema pri določanju njegovega pomena in funkcioniranja v govoru. Na kratko je predstavljeno, kako se žalost izraža v slovenskem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Apresjan, J., 1995, Obraz čeloveka po dannym jazyka, popytka semantičeskogo opisanija, Voprosy jazykoznanija 1, Moskva, 31-61.

Apresjan, V., Apresjan, J., 1993, Metafora v semantičeskom predstavlenii emocij, Voprosy jazykoznanija 3, Moskva, 27-36.

Čerdanceva, T., 1996, Idiomatika i kul'tura, Voprosy jazykoznanija 1, Moskva, 58- 70.

Dobrovol'skij, D., 1996, Obraznaja sostavljajuščaja v semantike idiom, Voprosy jazykoznanija 1, Moskva., 71-93.

Dobrovol'skij, D., 1997, Idiome im mentalen Lexikon, Ziele und Methoden der kognitivbasierten Phraseologieforschung, Trier, Wissenschaftlicher Verlag, 171-203.

Domača stran konceptualnih metafor, http://www.cogsi.berkeley.edu.

Goleman, D., 1997, Čustvena inteligenca, Ljubljana, Mladinska knjiga, 339-340.

Jemec, M., 1998/99, Človeku dobro dene, če se izrobanti, Jezik in slovstvo 44,229-236.

Keber, J., 2000, Raziskovanje slovenske frazeologije - sedanje stanje in zasnova frazeološkega slovarja, Jezikoslovni zapiski 6, Ljubljana, 81-116.

Kravčenko, A., 2001, Kognitivnaja lingvistika i novaja epistemologija, Izvestija AN, Serija liter atury i jazyka 60, 5, Moskva, 3-13. Kržišnik, E., 1994, Slovenski glagolski frazemi (ob primeru frazemov govorjenja), Doktorska disertacija, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Kržišnik, E., 2001, Vsebina (slovenskega) frazeološkega slovarja za tujce - določitev in preizkus meril, Skripta 5, zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/ ^ tujega jezika, Ljubljana, 7-21.

Kržišnik, E., Smolič, M., 1999, Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj, 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Zbornik predavanj, Ljubljana, "Z Filozofska fakulteta, 61-80.

Lakoff, G., 1998, Sodobna teorija metafore, Kaj je metafora, Ljubljana, Krtina, • 271-330.

Rahilina, E., 2000, O tendencijah v razvitii kognitivnoj semantiki, Izvestija AN, Serija liter atury i jazyka 59, 3, 3-15.

Šadl, Z., 1999, Usoda čustev v zahodni civilizaciji, Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.

Telia, V., 1996, Russkaja frazeologija, Semantičeskij, pragmatičeskij i lingvokuTturo-logičeskij aspekty, Moskva, Škola »Jazyki russkoj kultury«.

Vorkačev, S., 2001, Koncept sčastja: pon'atijnyj i obraznyj komponenty, Izvestija AN, Serija liter atury i jazyka 60, 6, 47-58.

Žic Fuchs, M., 1992-1993, Konvencionalne i pjesničke metafore, Filologija 20/21, Zagreb, 585-593.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Savelieva E. Jezikovne podobe žalosti v frazemih slovenskega jezika. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];9(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2606