Letn. 9, Št. 1 (1988)

Vestnik Inštituta za marksistične študije ZRC SAZU

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Mednarodni znanstveni kolokvij "metafora"

. Uredništvo PDF
Mednarodni znanstveni kolokvij "metafora"

Ferenc Miszlivetz PDF (English)
NOVA DRUŽBENA GIBANJA: ODGOVOR NA IZZIV CIVILIZACIJSKE KRIZE

Tomaž Mastnak PDF (English)
GRE SE ZA TO, DA BI DRUŽBO SPREMINJALI?

Klaus P. Japp PDF
K SKRIVNI SELEKCIJI TVEGANJ NOVIH DRUŽBENIH GIBANJ

Jelica Šumić-Riha PDF
RACIONALNOST V ARGUMENTACIJI

Mihaly Vajda PDF (English)
NAJNOVEJŠA DRUŽBENA GIBANJA V LUCl »POSTMODERN CONDITION«

Rado Riha PDF
NOVA DRUŽBENA GIBANJA — NOV POJEM SUBJEKTA?

Rastko Močnik PDF (English)
Identification and Subjectivation

Emesto Laclau PDF (English)
POLITIČNI POMEN POJMA NEGATIVNOSTI

Chantal Mouffe PDF (English)
RADIKALNA DEMOKRACIJA IN MODERNA

Slavoj Žižek PDF (English)
SUBJEKT PRED SUBJEKTIVACIJO

Mladen Dolar
ONKRAJ INTERPELACIJE

Metafora

Aleš Erjavec PDF (English)
METAFORA IN IDEOLOGIJA

Lev Kreft PDF (English)
FUNKCIJA METAFORE V MARXOVI TEORIJI

Neda Pagon PDF (English)
TEŽAVE Z METAFORO V MARKSIZMU

Božidar Kante PDF (English)
»ZDETI SE KOT« KOT METAFORA

Matjaž Potrč PDF (English)
POVNANJENA METAFORA

Vanda Božičevič PDF (English)
METAFORA IN FIKCIJA

Nenad Miščević PDF (English)
METAFORE IN SITUACIJE

Charles Forceville PDF (English)
ZAGOVOR SLIKOVNE METAFORE: RENÉ MAGRITTE IN DRUGI NADREALISTI

Miško Šuvaković PDF (English)
KOGNITIVNI POMEN IN FUNKCIJE: READY-MADE, METAFORE, ALEGORIJE IN SIMULACIJE

Deborah Cook PDF (English)
»IN VINO METAPHORA«

Tanehisa Otabe PDF (English)
MED NAZIRAJOClMI IN SIMBOLNIMI RAZISKOVANJI — TEORIJA METAFORE V NEMŠKI FILOZOFIJI RAZSVETLJENSTVA

Heinz Paetzold PDF (English)
ESTETIKA METAFORE