Letn. 13, št. 1-2 (2017)

Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615)

Uredila Metoda Kokole, pomočnika urednice Klemen Grabnar, Lucija Bizant

Kazalo

Metoda Kokole PDF PDF (English)
Predgovor 11-14

Vanja Kočevar PDF (English)
Ferdinand II.: od notranjeavstrijskega deželnega kneza do svetega rimskega cesarja 17-38

Metoda Kokole PDF (English)
Parnas nadvojvode Ferdinanda v Gradcu 39-57

Marina Toffetti PDF (English)
Iz Milana v Gradec: milanski in lombardski skladatelji v zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus 61-86

Joachim Steinheuer PDF (English)
Vzporedne uglasbitve v zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus Giovannija Battista Bonomettija 87-118

Klemen Grabnar PDF (English)
Missa Percussit Saul mille Pietra Antonia Bianca: znanilka habsburške cesarske musicae politicae sedemnajstega stoletja 119-132

Aleksandra Patalas PDF (English)
Delovanje Giovannija Battiste Cocciole v poljsko-litovski zvezi in njegov motet Ave mundi spes Maria iz zbirke Parnassus musicus Ferdinandaeus 135-145

Herbert Seifert PDF (English)
Giovanni Sansoni: kornetist, maestro dei concerti in skladatelj v Benetkah, Gradcu in na Dunaju 147-156

Katharina Haun PDF (English)
Glasba Bartolomea Mutisa, grofa iz Cesane 157-168

Chiara Comparin PDF (English)
Il secondo libro de mottetti a una e due voci Antonija Gualtierija in Parnassus musicus Ferdinandaeus 169-189

Michaela Žáčková Rossi PDF (English)
“Von Haußaus”: primeri cesarskih glasbenikov v času Rudolfa II. 193-204

Tomasz Jeż PDF (English)
Glasbeno mecenstvo habsburške dinastije v jezuitski Šleziji 205-220

Barbara Przybyszewska-Jarmińska PDF (English)
Glasbeni stiki med dvoroma poljskega kralja in notranjeavstrijskih nadvojvod ter širjenje musicae modernae po srednji in srednje-vzhodni Evropi 223-233

Peter Király PDF (English)
Tuji glasbeniki na transilvanskem dvoru Sigismunda Bathoryja 235-252

Rudolf Flotzinger PDF (English)
Monastična vzporednica zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus 255-265

Martin Fiala PDF (English)
P. Sebastian Ertel in njegova duhovna dela 267-280

Vjera Katalinić PDF (English)
Vinko Jelić in Ivan Lukačić: migrantska glasbenika med Mediteranom in srednjo Evropo v projektu MusMig in njegovi podatkovni zbirki 283-292