Letn. 13, št. 1-2 (2017)

Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615)

Uredila Metoda Kokole

Pomočnika urednice: Klemen Grabnar, Lucija Bizant

Kazalo

Metoda Kokole PDF PDF (English)
Predgovor

Vanja Kočevar PDF (English)
Ferdinand II.: od notranjeavstrijskega deželnega kneza do svetega rimskega cesarja

Metoda Kokole PDF (English)
Parnas nadvojvode Ferdinanda v Gradcu

Marina Toffetti PDF (English)
Iz Milana v Gradec: milanski in lombardski skladatelji v zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus

Joachim Steinheuer PDF (English)
Vzporedne uglasbitve v zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus Giovannija Battista Bonomettija

Klemen Grabnar PDF (English)
Missa Percussit Saul mille Pietra Antonia Bianca: znanilka habsburške cesarske musicae politicae sedemnajstega stoletja

Aleksandra Patalas PDF (English)
Delovanje Giovannija Battiste Cocciole v poljsko-litovski zvezi in njegov motet Ave mundi spes Maria iz zbirke Parnassus musicus Ferdinandaeus

Herbert Seifert PDF (English)
Giovanni Sansoni: kornetist, maestro dei concerti in skladatelj v Benetkah, Gradcu in na Dunaju

Katharina Haun PDF (English)
Glasba Bartolomea Mutisa, grofa iz Cesane

Chiara Comparin PDF (English)
Il secondo libro de mottetti a una e due voci Antonija Gualtierija in Parnassus musicus Ferdinandaeus

Michaela Žáčková Rossi PDF (English)
“Von Haußaus”: primeri cesarskih glasbenikov v času Rudolfa II.

Tomasz Jeż PDF (English)
Glasbeno mecenstvo habsburške dinastije v jezuitski Šleziji

Barbara Przybyszewska-Jarmińska PDF (English)
Glasbeni stiki med dvoroma poljskega kralja in notranjeavstrijskih nadvojvod ter širjenje musicae modernae po srednji in srednje-vzhodni Evropi

Peter Király PDF (English)
Tuji glasbeniki na transilvanskem dvoru Sigismunda Bathoryja

Rudolf Flotzinger PDF (English)
Monastična vzporednica zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus

Martin Fiala PDF (English)
P. Sebastian Ertel in njegova duhovna dela

Vjera Katalinić PDF (English)
Vinko Jelić in Ivan Lukačić: migrantska glasbenika med Mediteranom in srednjo Evropo v projektu MusMig in njegovi podatkovni zbirki