Vinko Jelić in Ivan Lukačić: migrantska glasbenika med Mediteranom in srednjo Evropo v projektu MusMig in njegovi podatkovni zbirki

Avtorji

  • Vjera Katalinić Hrvaška akademija znanosti in umetnosti

DOI:

https://doi.org/10.3986/dmd13.1-2.16

Ključne besede:

Vinko Jelić (1596 – po 1636), Ivan Lukačić (1587?–1648), glasbeniki migranti, 17. stoletje, projekt HERA MusMig, podatkovna zbirka

Povzetek

Avtorica opisuje faze nastajanja podatkovne zbirke evropskega projekta HERA Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na stičišču evropskega vzhoda, zahoda in juga (2013–2016) na primeru dveh glasbenikov z današnje Hrvaške. Vinko Jelić z Reke in Ivan Lukačić iz Šibenika sta bila sodobnika generacije skladateljev, znanih iz zbirke Parnassus musicus Ferdinandaeus. Njunih skladb ta antologija ne vključuje. Podatki o njunem življenju, izobrazbi in delu so bili priobčeni v podatkovni zbirki projekta MusMig skupaj s tistimi o drugih 3500 tovrstnih evropskih glasbenikih. Rezultati iskanja po zbirki omogočajo vpogled v njuni časovnici in možne stike z drugimi glasbeniki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Early Music Prints

Jelich, Vincenz. Arion primus sacrorum concertuum. Unius, duarum, trium et quatuor vocum ad organum concinendarum. Opus secundum. Strasbourg: Paul Ledertz, 1628. RISM J 521.

———. Arion secundus psalmorum vespertinorum tam de tempore, quam de Beata Maria Virgine quatuor vocibus, alternatim ad organum concinendarum adiunctis Magnificat, Salve regina, & octo tonis ad omnia strumenta accomodatis. Opus tertium. Strasbourg: Paul Ledertz, 1628. RISM J 522.

———. Parnassia militia concertuum unius, duarum, trium et quatuor vocum tam nativis quam instrumentalibus vocibus, ad organum concinendarum. Opus primum. Strasbourg: Paul Ledertz, 1627. RISM J 520. http://dizbi.hazu.hr/object/3520.

Lukačić, Ivan. Sacrae cantiones singulis, binis, ternis, quaternis, quinisique vocibus concinendae. Venice: sub signo Gardani, 1620. RISM L 2928a.

Literature

Adrio, Adam. Die Anfänge des geistlichen Konzerts. Berlin: Junker und Dünhaupt, 1935.

Ajanović-Malinar, Ivona. “Jelić, Vinko”. In Hrvatski biografski leksikon. Accessed 2 January 2017. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=141.

Breko, Hana. “Jurjević, Atanazije (Georgiceo, Georgiceus, Jurievich-Dalmata; Athanas, Athanasius)”. Hrvatski biografski leksikon. Accessed 5 January 2017. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=9296.

Bujić, Bojan. “Lukačić, Ivan”. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited by Stanley Sadie, 15:288. London: Macmillan, 2001.

———, and Stanislav Tuksar. “Jelić, Vincenz”. In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., edited by Stanley Sadie, 12:940. London: Macmillan, 2001.

Federhofer, Hellmut. “Vincenz Jelich”. Archiv für Musikwissenschaft 12, no. 3 (1955): 215–227. https://doi.org/10.2307/929603.

Jelić, Vinko. Osamnaest moteta iz zbirke “Arion primus” (1628). Edited by Lovro Županović. Zagreb: Društvo muzičkih radnika Hrvatske – Croatia Concert, 1977.

Jembrih, Alojz. “Krajačević, Nikola (Sartorius)”. In Hrvatski biografski leksikon. Accessed 5 January 2017. http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=10670.

Kalogjera, Niko. “Povijesne crtice o glazbenim prilikama splitske stolne crkve”. Sv. Cecilija 17, no. 3 (1924): 89–90; no. 4: 126–128; no. 5: 160–163. Accessed 2 January 2017. http://dnc.nsk.hr/journals/LibraryTitle.aspx?id=227b974b-8745-45da-a033-6e08fc3367a0#.

Wikipedia. Accessed 1 October 2016. http://hr.wikipedia.org.

Wikipedia. Accessed 1 October 2016. https://en.wikipedia.org.

Hrvatska enciklopedija. Accessed 1 October 2016. http://www.enciklopedija.hr.

Nova Akropola. Accessed 1 October 2016. http://nova-akropola.com/lijepe-umjetnosti/glazba/ivan-lukacic/.

Mantuani, Josip. “Glasbeniki iz reda sv. Frančiška”. Nova revija 4, no. 1 (1925): 41–59; no. 2: 146–163; no. 3: 266–277; no. 4: 368–378.

Plamenac, Dragan, “Predgovor”. In Ivan Lukačić, Odabrani moteti (1620), edited by Dragan Plamenac, 3–10. Zagreb: Hrvatski glazbeni zavod, 1935.

Plamenac, Dragan. “Tragom Ivana Lukačića i nekih njegovih suvremenika”. Rad 2 (1969): 63–90.

Stipčević, Ennio. Ivan Lukačić. Zagreb: MIC, 2007.

Vidaković, Albe. “Uvod”. In Vinko Jelić (1596–1636?) i njegova zbirka duhovnih koncertata i ricercara Parnassia militia (1622), VII–XCIII. Zagreb: JAZU, 1957.

Županović, Lovro. “Vinko Jelić u svjetlu svoje zbirke ‘Arion primus’ (1628)”. In Osamnaest moteta iz zbirke “Arion primus” (1628) by Vinko Jelić, edited by Lovro Županović, IX–XIX. Zagreb: Društvo hrvatskih skladatelja, 1974.

———. Centuries of Croatian music. Vol. 1. Zagreb: MIC, 1984.

———. “Umjetnost ranobaroknog hrvatskog skladatelja Vinka Jelića Riječanina u svom vremenu i danas”. Glasnik 39 (1986): 35–37.

———. “‘Arion secundus’ Vinka Jelića”. In Arion secundus (1628) by Vinko Jelić, VII–XIII. Zagreb: Društvo muzičkih radnika Hrvatske – Croatia Concert, 1977.

Objavljeno

2017-12-28

Kako citirati

Katalinić, V. (2017). Vinko Jelić in Ivan Lukačić: migrantska glasbenika med Mediteranom in srednjo Evropo v projektu MusMig in njegovi podatkovni zbirki. De Musica Disserenda, 13(1-2), 283–292. https://doi.org/10.3986/dmd13.1-2.16

Številka

Rubrike

PRISPEVKI