Relativna avtonomija glasbe: primer Ljubljanskega dnevnika 1951-1961

  • Leon Stefanija Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: estetika glasbe, sociologija glasbe, funkcija glasbe, slovenska glasba

Povzetek

Namen prispevka je podati podobo glasbene publicistike in vprašanja uporabnosti in avtonomije glasbe v petdesetih letih 20. stoletja, kot se kaže skozi analizo Ljubljanskega dnevnika v letih 1951–61. Z osredotočanjem na najbolj razširjeni dnevni časopis v totalitarnem obdobju slovenske novejše zgodovine avtor obravnava »relativno avtonomijo« glasbe s tremi tematskimi sklopi, ki postavljajo v središče pozornosti: 1. skladateljsko avtonomijo, 2. avtonomijo glasbe kot družbene institucije in 3. poslušalčevo avtonomijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-06-10
Kako citirati
1.
Stefanija L. Relativna avtonomija glasbe: primer Ljubljanskega dnevnika 1951-1961. DMD [Internet]. 10. junij 2015. [citirano 28. oktober 2020.];3(1):87-100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2031
Rubrike
PRISPEVKI