Letn. 3, št. 1 (2007)

Uredila Nataša Cigoj Krstulović, sourednika Michael Talbot, Thomas Kabisch

Kazalo

Nataša Cigoj Krstulović PDF PDF (English)
Uredniško pojasnilo 5

Vjera Katalinić PDF PDF (English)
To the "Immortal composer": on the reception of Mozart's operas in 19th-century Zagreb / »Nesmrtnemu skladatelju«: o recepciji Mozartovih oper v Zagrebu v 19. stoletju 9-22

Marta Ottlová, Milan Pospíšil PDF PDF (English)
Zum Rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund der tschechischen Nationaloper / K ozadju zgodovine recepcije češke nacionalne opere 23-35

Grzegorz Zieziula PDF PDF (English)
Between utilitarian and autonomous: Polish opera in the second half of the nineteenth century / Med uporabnim in avtonomnim: poljska opera v drugi polovici 19. stoletja 37-46

Stane Granda PDF PDF (English)
Glasba in narodna zavest 47-54

Matjaž Barbo PDF PDF (English)
"Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane" 55-63

Nataša Cigoj Krstulović PDF PDF (English)
"Glasba za rabo" kot družbenozgodovinski pojav v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem 65-76

Tomaž Faganel PDF PDF (English)
Kritike zbora Glasbene matice v luči njegovega mednarodnega delovanja 77-86

Leon Stefanija PDF PDF (English)
Relativna avtonomija glasbe: primer Ljubljanskega dnevnika 1951-1961 87-100

Jernej Weiss PDF PDF (English)
Vprašanje avtonomnosti glasbene kritike v slovenskem dnevnem časopisju ob praizvedbi kantate "Stara pravda" Matije Tomca: med estetsko sodbo in političnim konstruktom 101-115