MATIJA MAJAR ZILJSKI. ENLIGHTENER, POLITICIAN, SCHOLAR
MATIJA MAJAR – RAZSVETLJENEC, POLITIK, ZNANSTVENIK

Iskra Vasiljevna Čurkina

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400202

Abstract

Matija Majar Ziljski left a significant mark in different spheres of cultural, educational and political life. During the revolution of 1848–1849, he was an Slovenian ideologist and the first to publish his political program entitled United Slovenia. After the revolution, he gradually turned away from Pan-Slovenian affairs, the main reason for this being his idea about creation of Pan-Slavic literary language. His position on this matter strengthened after his trip to the Ethnographic Exhibition in Moscow in 1867 and his friendship with Russian Slavophiles.

***

Matija Majar je bistveno zaznamoval različna področja kulturnega, vzgojnega in političnega življenja. Med revolucijo 1848–1849 je bil eden vodilnih slovenskih mislecev in prvi, ki je objavil politični program Zedinjena Slovenija. Po revoluciji se je postopoma preusmeril od vseslovenskih vprašanj v ustvarjanje panslovanskega/vseslovanskega jezika. Ta usmeritev se je še bolj okrepila po njegovem potovanju na Etnografsko razstavo v Moskvo leta 1867 in zaradi prijateljstev z ruskimi slavofili.

Keywords

Matija Majar Ziljski; biography; Panslavism; Ethnographic exhibition; Moscow // Matija Majar Ziljski; biografija; panslavizem; etnografska razstava; Moskva

Full Text:

PDF

References

Čurkina, Iskra V. 1978. Slovenskoe nacional´no-osvoboditel´noe dviženie v XIX v. i Rossija. (Slovenian National–Liberation Movement in the 19th Century and Russia.) Moskva: Nauka.

Ilešič, Fran. 1905. Korespondenca dr. Jos. Muršca. In: Zbornik Matice Slovenske. Vol. VII. Ljubljana: Narodna tiskarna, 47–49.

Kirilina, Liubov’ A. 2000. Slovency i revoljucija 1848-1849 godov. (Slovenes and the Revolution 1848–1849.) Moskva: Institut slavjanovedenija RAN.

Pleterski, Janko. 1965. Narodna in politična zavest na Koroškem: Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848-1914. Ljubljana: Slovenska matica.

Prijatelj, Ivan. 1955. Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina. Vol. 1. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Zwitter Fran. 1964. Slovenski politični prerod XIX st. v okviru evropske nacionalne problematike. Zgodovinski časopis 18: 75–153.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave