ETHNOGRAPHY AND MATIJA MAJAR
NARODOPISJE IN MATIJA MAJAR

Jurij Fikfak

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400203

Abstract

This article examines the research issues and personal problems faced by Matija Majar (a.k.a. Ziljski), one of the most important collectors of folk culture material in the mid-nineteenth century, his place among other researchers, his intentions, and, not least of all, the reception of his work among his contemporaries.

***

V članku avtor obravnava raziskovalne dileme Matija Majarja Ziljskega, enega najpomembnejših zbiralcev sestavin ljudske kulture sredi 19. stoletja, njegovo mesto med drugimi raziskovalci in njegove namere, nenazadnje tudi recepcijo njegovega dela pri sodobnikih.

Keywords

Matija Majar; ethnography; folk culture; philology // Matija Majar; narodopisje; ljudska kultura; filologija

Full Text:

PDF

References

Berger, Peter and Thomas Luckmann. 1988. Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana.

Bockhorn, Olaf. 1994. „Volkskundliche Quellströme“ in Wien. Anthropo- und Philologie, Ethno- und Geographie. Jacobeit, Wolfgang et al. (eds.), Völkische Wissenschaft, 417–424.

Burke, Peter. 1981. Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit. München.

Cvirn, Janez. 2001. Der Alpan-Adria-Raum 1750 bis 1815. In: Moritsch, Andreas (ed.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj, 293–318.

Čurkina, Iskra V. 1974. Matija Majar - Ziljski. Ljubljana: SAZU (Razprave SAZU VIII/2), 75–193.

Fikfak, Jurij. 1984. Iz etnološkega in folklorističnega dela Jakoba Volčiča, objavljenega v Novicah 1851–1881. Etnološka tribina (Zagreb) 13–14 (6–7): 97–105.

Fikfak, Jurij. 1999. Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi pol. 19. stoletja. Ljubljana.

Fikfak, Jurij (ed.). 1988. Jakob Volčič in njegovo delo. Zbornik prispevkov in gradiva = Jakov Volčić i njegovo djelo, Zbornik priloga i građe. Pazin in Ljubljana.

Ginzburg, Carlo. 1988. Spurensicherungen. Über verborgene Geschichte, Kunst und soziales Gedächtnis. München.

Grafenauer, Ivan. 1925–1932. Korytko Emil. In: Cankar, Iz- and F. K. Lukman (eds.), Slovenski biografski leksikon. Ljubljana, 521–523.

Jacobeit, Wolfgang, Hanjost Lixfeld, and Olaf Bockhorn (Eds.). 1994. Völkische Wissenschaft. Wien.

Jagić, Vatroslav. 1876. Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der slavischen Philologie und Alterthumskunde seit dem Jahre 1870. Archiv fuer slavische Philologie (Berlin) 1.

Janežič, Anton. 1851. Kako se morajo zapisovati narodne pesni. Slovenska bčela (Celovec) 2 (1): 126.

Korytko, Emil. 1839–1844. Slovenske pesmi krajnskiga naróda. Ljubljana. [zv. 1. – 1839; 2. – 1840; 3. – 1841; 4. – 1841; 5. - 1844.]

Kotnik, Fran. 1944. Pregled slovenskega narodopisja. In: Ložar, Rajko (ed.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana, 21–52.

Köstlin, Konrad. 1991. Der Alltag und das ethnographische Präsens. Ethnologia Europaea 1: 71–86.

Krek, Gregor. 1873. Nekoliko opazek o izdaji slovenskih narodnih pesni. Slovenski narod IV. Listki (Ljubljana): 96–140.

Krek, Gregor. 1887. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Wien.

Kuret, Niko. 1979. Slovensko narodopisno gradivo v zamejskih zbirkah. Slovenski etnograf (Ljubljana) 30: 37–55.

Kuret, Niko. 1985. Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1842). Prvi del.1. snopič. Ljubljana: SAZU (Gradivo za narodopisje Slovencev; 3).

Lindenfeld, David F. 1997. The practical imagination: the German sciences of state in the nineteenth century. Chicago: The University of Chicago Press.

Linhart, Anton T. 1981. Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. Ljubljana. (Trans.: Versuch einer Geschichte von Krain und übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs. 1788, 1791).

Majar, Matija. 1844. Nekaj od Slovencov. Iz Koroškiga. Novice (Ljubljana) 2: 136, 138–139, 151–152, 155–156, 159, 172, 175–176.

Majar, Matija. 1845. Slovenske besede. Novice (Ljubljana) 3: 155–156, 159–160, 163, 170–171, 175, 178–179, 183, 186.

Majar, Matija. 1846. Pesmarica cerkevna, ali svete pesme, ki jih pojo ilirski Slovenci na Štajerskim, Kranjskim, Koroškim, Goriškim in Benatskim in nektere molitvice, litanije in svet križoven pot, zbral in na svet izdal Matia Majer, kaplan pri stolni cerkvi v Celovcu. Celovec.

Majar, Matija. 1847a. Vile i šta od njih znade narod slovenski u Koruškoj. Kolo (Zagreb) IV: 9–18.

Majar, Matija. 1847b. Putovanje po Goričkom, Mletačkom i Tarštjanskom. Kolo (Zagreb) VI: 20–37.

Majar, Matija. 1848. Slava Bogu na višavah. Novice (Ljubljana) 6: 50.

Majar, Matija. 1850. Narodove pesni. Slovenska bčela (Ljubljana)1 89–93.

Majar, Matija. 1851. Slovenski običaji. Slovenska bčela (Celovec) 2 (1): 10–12, 27–28, 42–44, 58–60, 74–76, 90–92, 105–107, 121–122, 183–187.

Majar, Matija. 1858. Slovenska gospoda. Novice (Ljubljana)16: 194–197.

Majar, Matija. 1865. Visoki raji. Novice (Ljubljana) 23: 135–136.

Moritsch, Andreas (ed.). 1995. Matija Majar Ziljski. Zgodovina brez meja 2. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj.

Moritsch, Andreas (ed.). 2001. Dem Nationalstaat entgegen (1848-1914). In: Moritsch, Andreas (ed.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region. Klagenfurt/Celovec, Ljubljana/Laibach, Wien/Dunaj, 339–406.

Novak, Vilko. 1972. Emila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones (Ljubljana) 1 27–52.

Novak, Vilko. 1986. Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana.

Pastrnek, Fran. 1892. Bibliographische Uebersicht ueber die slavische Philologie 1876–1891. Verfasst von Dr. Fr. Pastrnek. Zugleich Generalregister zu Archiv Band I–XIII. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1892. Archiv für slavische Philologie, Supplement–Band.

Puff, Rudolf G. 1999. Maribor, Njegova okolica, prebivalci in zgodovina. Maribor (Documenta et studia historiae recentioris; 13). (Prevod dela: Marburg in Steiermark, seine Umgebung, Bewohner und Geschichte).

Simetinger, Tomaž and Bojan Knific. n. d. Predstavitev oblačenja Ziljanov leta 1867 v St. Peterburgu. http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/kostumi_folklora/simetinger_knific_predstavitev_st_petersburg.htm

Speranski, M. N. 1931. K istorii slavjanskoij etnografii. In: Izvestija Akademii nauk SSSR, Otdelenie obščestvennih nauk, 985–1000.

Štrekelj, Karel. 1887. Prošnja za narodno blago. Ljubljanski zvon (Ljubljana) 7: 629–632.

Vraz, Stanko. 1839. Narodne pesni ilirske, koje se pevaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske. Skupio i na svet izdao Stanko Vraz. Razdelak I. Zagreb.

Žagar, Janja. 2008. Med oblačenjem in kostumiranjem. In: Rogelj Škafar, Bojana (ed.), Razstava Slovani Evrope. Musée de Cinquantanaire, Bruselj 2008. The Slovene contribution. Loka pri Mengšu: Forum slovanskih kultur, 49–53.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2011400203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave