Vprašanja s kratkim k-premikom in nizko obrobje v slovenščini

  • Petra Mišmaš University of Nova Gorica

Povzetek

V prispevku je pokazano, da so večkratna k-vprašanja s kratkim k-premikom (tj. vprašanja, v katerih se ena k-zveza premakne na prvo mesto v stavku, medtem ko se preostale k-zveze premaknejo na položaj znotraj stavka za osebkom) v slovenščini samostojen tip večkratnih k-vprašanj. Vprašanja s kratkim k-premikom lahko razumemo kot dokaz za obstoj notranjega (nizkega) obrobja v slovenščini, pri čemer se kratko premaknjena k-zveza premakne v k-projekcijo nizkega obrobja. To obrobje pa lahko gosti tudi tematično in žariščno projekcijo.

Kot je pokazano v razdelku 1, je slovenščina jezik, v katerem obstajajo tako vprašanja z večkratnim k-premikom kot tudi drugi tipi vprašanj, ki prejmejo enako interpretacijo. Pri tem Golden (1997) pokaže, da so lahko v vprašanjih z večkratnim k-premikom premaknjene k-zveze v slovenščini ločene z drugim gradivom (npr. z naslonkami), Mišmaš (2016) pa trdi, da so lahko ločene tudi s tematičnimi ali žariščnimi zvezami. V tem prispevku je pokazano, da v primerih s kratkim k-premikom ne gre zgolj za vprašanja z večkratnim k-premikom, v katerih so k-zveze ločene s tematiziranim ali žariščenim osebkom. Na podlagi interpretaciji prislovov je sledeč Boškoviću (1997) pokazano, da se neprve k-zveze v vprašanjih z večkratnim k-premikom in s kratkim k-premikom ne premaknejo na en položaj znotraj levega stavčnega obrobja. Kljub razlikam med vprašanji pa je v razdelku 3 ugotovljeno, da se k-zveze v obeh tipih obnašajo podobno glede na tematične in žariščne zveze, saj se te zveze lahko pojavijo v katerem koli zaporedju.

Na podlagi podatkov v razdelku 2 in 3 je predlagano, da se neprva k-zveza v večkratnih k-vprašanjih s kratkim k-premikom premakne v k-projekcijo v nizkem obrobju, to pa lahko hkrati gosti tudi žariščene zveze v žariščni projekciji in tematične zveze v tematični projekciji. Te projekcije v slovenščini niso obvezne, lahko se pojavijo v katerem koli vrstnem redu in so ponovljive. Da so ponovljive, je še posebej pomembno zaradi obstoja večkratnih k-vprašanj z večkratnim k-premikom, tj. pojaviti se mora dovolj k-projekcij, da so te zmožne gostiti vse premaknjene k-zveze.

Večkratna k-vprašanja s kratkim k-premikom dajejo prvi vpogled v strukturo nizkega obrobja, vendar bo treba opraviti več raziskav, da bi bolje razumeli zgradbo tega obrobja ter do katere mere je nizko obrobje podobno drugim obrobjem v slovenščini in nasploh oz. v kolikšni meri se od njih razlikuje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Belletti, Adriana. 2001. 'Inversion' as focalization. Inversion in Romance and the theory of Universal Grammar, 60–90. Oxford: Oxford University Press.

Belletti, Adriana. 2004. Aspects of the low IP area. The structure of CP and IP. The cartography of syntactic structures 2, 16–51. Oxford: Oxford University Press.

Beninca’, Paola and Poletto, Cecilia. 2004. Topic, Focus, and V2: Defining the CP Sublayers. The structure of CP and IP. The cartography of syntactic structures 2, 52–75. Oxford: Oxford University Press.

Bianchi Valentina. 2014. Focus fronting and the syntax-semantics interface. Beyond the functional sequence. Oxford: Oxford University Press.

Bošković, Željko. 1997. Fronting wh-phrases in Serbo-Croatian. Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Indiana Meeting, 1996, 86–107. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.

Bošković, Željko. 2002. On multiple wh-fronting. Linguistic Inquiry 33/3: 351-383.

Brunetti, Lisa. 2004. A unification of focus. Padova: Unipress.

Chomsky, Noam. 2000. Minimalist inquiries: The framework. Step by step: Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik, 89–155. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, Noam. 2001. Derivation by phase. Ken Hale: A life in language, 1–52. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, Noam. 2008. On phases. In Foundational issues in linguistic theory, 133–166. Cambridge: MIT Press.

Cinque, Guglielmo & Rizzi, Luigi. 2008. The cartography of syntactic structures. Studies in linguistics 2: 42–58.

Citko, Barbara. 2010. On the (a)symmetric nature of movement: A view from Polish wh- and passive movement. Formal Approaches to Slavic Linguistics 18: 38–57.

Dornisch, Ewa. 1998. Multiple-Wh-Questions in Polish: The Interactions between Wh-Phrases and Clitics. Ithaca: Cornell University. (Ph.D. dissertation)

Giusti, Giuliana. 2005. At the Left Periphery of the Romanian Noun Phrase. On Space and Time in Language, 23-49. Cluj Napoca: Clusium.

Golden, Marija. 1997. Multiple wh-questions in Slovene. In Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Cornell Meeting, 240-266. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.

Jayaseelan, Karattuparambil A. 2001. IP-internal Topic and Focus Phrases. Studia Linguistica 55/1: 39–75.

Mišmaš, Petra. 2013. The influence of grammatical features on linearization: evidence from Slovenian. Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Third Indiana Meeting, 218–231. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.

Mišmaš, Petra. 2014. An Argument for Wh-fronting in the Slovenian DP. Nominal Structures: All in Complex DPs, Olomouc modern language monographs, 175–186. Olomouc: Palacký University.

Mišmaš, Petra. 2015. On the optionality of wh-fronting in a multiple wh-fronting language. Nova Gorica. University of Nova Gorica. (Ph.D. dissertation)

Mišmaš, Petra. 2016. The Left Periphery of Multiple Wh-Questions in Slovenian. Formal Studies in Slovenian Syntax, 193–220. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Poletto, Cecilia. 2006. Parallel Phases: a study on the high and low left periphery of Old Italian. Phases of interpretation, 261–294. Berlin: De Gruyter.

Richards, Norvin. 2010. Uttering trees. Cambridge: MIT Press.

Rizzi, Luigi. 1997. The fine structure of the left periphery. Elements of Grammar. A Handbook in Generative Syntax, 281–337. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Rudin, Catherine. 1988. On multiple questions and multiple fronting. Natural Language and Linguistic Theory 6: 445-501.

Shlonsky, Ur. 2012. Notes on wh in situ in French. Functional Heads. The Cartography of Syntactic Structures, vol. 7, 242–252. New York: Oxford University Press.

Živanović, Sašo. 2007. Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. (Ph.D. dissertation)

Objavljeno
2019-03-11
Kako citirati
1.
Mišmaš P. Vprašanja s kratkim k-premikom in nizko obrobje v slovenščini. SJ-SLS [Internet]. 11. marec 2019. [citirano 28. januar 2022.];110. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7346
Rubrike
Članki