Kontakt

Novi trg 3
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

Glavni kontakt

Mija Michelizza
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Novi trg 2, p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija

Kontakt za podporo

ZRC SAZU (OJS)