Uredništvo

Urednika

Kozma Ahačič (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2 p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija)

Grant H. Lundberg (Brigham Young University, 3092 JFSB, Provo UT 84602, ZDA)

Tehnični urednici

Duša Divjak Race (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2 p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija)

Mija Michelizza (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2 p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija)

Uredniški odbor

Marc L. Greenberg (Oddelek za slovanske, germanistične in evrazijske študije, Univerza v Kansasu, ZDA)

Marjeta Humar (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Majda Merše (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Marko Snoj (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Peter Weiss (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Marina Zorman (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)

Svet zbornika

Wayles Browne (Cornell University, New York, ZDA)

Janez Orešnik (SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Tom Priestly (Alberta, Kanada)