Uredništvo

Urednika

Grant Lundberg (Oddelek za germanistiko in rusistiko, Brigham Young University, ZDA)

Mija Michelizza (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Tehnična urednica

Duša Divjak Race (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Uredniški odbor

Kozma Ahačič (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Gašper Beguš (Oddelek za jezikoslovje, Univerza Kalifornije, Berkeley, ZDA)

David Blažek (Oddelek za slovansko jezikoslovje in slovaropisje, Slovanski inštitut Akademije znanosti Češke republike, Češka)

Tanja Fajfar (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Januška Gostenčnik (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Marc L. Greenberg (Oddelek za slovanske, germanistične in evrazijske študije, Univerza v Kansasu, ZDA)

Nataša Gliha Komac (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Domen Krvina (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)

Marko Snoj (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenija)