Uredništvo

Urednika

Kozma Ahačič (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2 p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija)

Grant H. Lundberg (Brigham Young University, 3092 JFSB, Provo UT 84602, ZDA)

Tehnični urednici

Duša Divjak Race (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2 p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija)

Mija Michelizza (ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2 p. p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija)

Uredniški odbor

Marc L. Greenberg 

Marjeta Humar 

Majda Merše 

Marko Snoj 

Peter Weiss 

Marina Zorman 

Svet zbornika

Wayles Browne (Cornell University, New York, ZDA)

Janez Orešnik (SAZU, Ljubljana, Slovenija)

Tom Priestly (Alberta, Kanada)