Jakopin, Primož, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU