Keber, Janez, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU