Czopek‑Kopciuch, Barbara, Instytut Języka Polskiego PAN