Rojstna imena v imenih jezer in ribnikov na Poljskem

  • Urszula Bijak Instytut Języka Polskiego PAN
  • Barbara Czopek‑Kopciuch Instytut Języka Polskiego PAN

Povzetek

V članku so obravnavana imena ribnikov in jezer na ozemlju Poljske, ki izhajajo iz imen. Analiziranih je 283 hidronimov iz 76 okrajev Poljske. Med hidronimi je 20 starejših, izpričanih od 14.–19., večina pa je prvič zapisana v 20. stoletju. Motivacijsko bazo tvorijo moška in ženska imena, ki so večinoma krščanska, ter maloštevilna staropoljska v osnovni, pogosto tudi manjšalni obliki. Večina hidronimov je nastala po imenih lastnikov, manjši del pa so spominska imena. Med slednjimi so opazna imena literarnega porekla, motivirana z zgodovinskimi in svetniškimi liki. Med izimenskimi hidronimi prevladujejo imena, nastala s transonimizacijo. Veliko skupino tvorijo besedne zveze z razlikovalnimi členi, maloštevilno pa imena, nastala s pluralizacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Materiał z komputerowej bazy nazw wodnych w Pracowni Toponomastycznej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (grant nr 1H01D01029).

Rymut, Kazimierz, Nazwy wodne (w:) Słowiańska encyklopedia, t. II, Kraków 2003, s. 230.

Cieślikowa, Aleksandra, Wolnicz‑Pawłowska, Ewa, Krótka charakterystyka hydronimii polskiej (w:) Nazewnictwo geograficzne Polski, t. I: Hydronimy, Cz. I: Wody płynące, źródła, wodospady, Warszawa 2006, s. VIII.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Bijak U, Czopek‑KopciuchB. Rojstna imena v imenih jezer in ribnikov na Poljskem. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 17. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2476