Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice

Suzana Todorović

DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6939

Povzetek

Prispevek obravnava koprske narečne izraze za nekatere poklice. Narečno gradivo je bilo zbrano leta 2015 med raziskavo narečnih govorov v Kopru, Izoli in Piranu. Izraze, ki so jih navedli istrskobeneško govoreči Koprčani, smo primerjali z besedjem, ki smo ga slišali od Izolanov, Pirančanov in drugih Istranov, ki govorijo to narečje. Ker so bile nekatere od etimološko obravnavanih besed v tem članku prevzete v slovensko istrsko narečje, smo navedli tudi narečne oblike, ki jih uporabljajo v šavrinskih in rižanskih govorih.

Ključne besede

istrskobeneško narečje; koprski narečni govor; poklici; etimologija; narečna enojezičnost in dvojezičnost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Logar 1962 = Tine Logar, Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije, Jezik in slovstvo (1962), št. 1–2, 1–6.

Logar – Rigler 1983 = Tine Logar – Jakob Rigler, Karta slovenskih narečij, Ljubljana: Geodetski zavod SRS in Dopisna delavska univerza Univerzum, 1983.

Repolusk 1998 = Peter Repolusk, Koprska Brda, v: Slovenija: pokrajine in ljudje, ur. Drago Perko – Milan Orožen Adamič, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 268–280.

Todorović – Koštiál 2014 = Suzana Todorović – Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014.

Todorović 2015a = Suzana Todorović, Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2015b = Suzana Todorović, Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2016 = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem, Koper: Libris, 2018.

Žitko 2011 = Salvator Žitko, Koper: mestne znamenitosti, Koper: Libris, 2011.

Basso – Durante = Valter Basso – Dino Durante, Nuovo dizionario veneto-italiano etimologico italiano-veneto: con modi di dire e proverbi, Padova: Battaglia terme, 2000.

Boerio = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia: Giunti editore, 21856.

Bottin = Renzo Bottin, Al Graisan: vocabolario e grammatica del dialetto parlato nell’isola di Grado, Grado: Litografia Ponte, 2003.

Buršić-Giudici – Orbanich = Barbara Buršić‑Giudici – Giuseppe Orbanich, Rovigno – Fiume – Pola: Centro di ricerche storiche di Rovigno – Unione Italiana – Università Popolare di Trieste – Società di studi e ricerche »Mediteran«, 2009.

Corso Regeni = Maria Teresa Corso Regeni, Vocabolario maranese: vocabolario freaseologico veneto-italiano varietà di Marano lagunare, Udine: La bassa vocabolari, 1990.

DELI – CD-ROM = Manlio Cortelazzo – Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana (CD‑ROM), Bologna: Zanichelli, 1999.

Domini = Silvio Domini – Aldo Fulizio – Aldo Miniussi – Giordano Vittori, Vocabolario fraseologico del dialetto “bisiac”, Bologna: Cappelli Editore, 1985.

Doria = Mario Doria – Claudio Noliani, Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste: Il Meridiano, 1987.

Francetić 2015 = Ivan Francetić, Rječnik boljunskih govora, ur. Sandra Tamaro, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015.

Kalčić – Filipi – Milovan = Slavko Kalčić – Goran Filipi – Valter Milovan, Rječnik roverskih i okolnih govora, Pazin – Zagreb – Pula: Matica hrvatska Pazin – Naklada Dominović, 2014.

Lusa = Ondina Lusa, Le perle del nostro dialetto, Pirano: Comunità degli Italiani »Giuseppe Tartini«, 2012.

Manzini – Rocchi = Giulio Manzini – Luciano Rocchi, Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Rovigno: Centro di ricerche storiche Rovigno, 1995.

Parovel = Dino Parovel, Il dizionario del dialetto capodistriano, Trieste: Fameia capodistriana, 2006.

NP = Giulio Andrea Pirona – Ercole Carletti – Giovanni Battista Corgnali, Il nuovo Pirona, Vocabolario friulano. Udine: Società filologica friulana, 2004.

Prati = Angelico Prati, Etimologie venete, Venezia – Roma: Istituto per la collaborazione culturale, 1968.

Sau = Silvano Sau, Dizionario del dialetto Isolano: raccolta di parole e modi di dire della parlata isolana di ieri, di oggi e, forse, di domani, Isola: Il Mandracchio, 2009.

REW = Wilhelm Meyer‑Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch (ponatis), Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2009.

Selman = Alexandar Selman, Mali funtanjski rječnik, Funtana, 2006.

Vascotto = Antonio Vascotto, Voci della parlata isolana nella prima metà di questo secolo, Imola: Galeati, 1987.

VG = Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano dei dialetti parlati nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, a Grado e nel Monfalconese, Trieste: Lint, 1999.

ZING – CD-ROM = Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana (CD‑ROM), Bologna: Zanichelli, 1998.

Zudini – Dorsi = Diomiro Zudini – Pierpaolo Dorsi, Dizionario del dialetto muglisano. Udine: Casamassima Editore, 1981.DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.24.1.6939

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.