Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice

  • Suzana Todorović
Ključne besede: istrskobeneško narečje, koprski narečni govor, poklici, etimologija, narečna enojezičnost in dvojezičnost

Povzetek

Prispevek obravnava koprske narečne izraze za nekatere poklice. Narečno gradivo je bilo zbrano leta 2015 med raziskavo narečnih govorov v Kopru, Izoli in Piranu. Izraze, ki so jih navedli istrskobeneško govoreči Koprčani, smo primerjali z besedjem, ki smo ga slišali od Izolanov, Pirančanov in drugih Istranov, ki govorijo to narečje. Ker so bile nekatere od etimološko obravnavanih besed v tem članku prevzete v slovensko istrsko narečje, smo navedli tudi narečne oblike, ki jih uporabljajo v šavrinskih in rižanskih govorih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Logar 1962 = Tine Logar, Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije, Jezik in slovstvo (1962), št. 1–2, 1–6.

Logar – Rigler 1983 = Tine Logar – Jakob Rigler, Karta slovenskih narečij, Ljubljana: Geodetski zavod SRS in Dopisna delavska univerza Univerzum, 1983.

Repolusk 1998 = Peter Repolusk, Koprska Brda, v: Slovenija: pokrajine in ljudje, ur. Drago Perko – Milan Orožen Adamič, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 268–280.

Todorović – Koštiál 2014 = Suzana Todorović – Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014.

Todorović 2015a = Suzana Todorović, Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2015b = Suzana Todorović, Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2016 = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem, Koper: Libris, 2018.

Žitko 2011 = Salvator Žitko, Koper: mestne znamenitosti, Koper: Libris, 2011.

Basso – Durante = Valter Basso – Dino Durante, Nuovo dizionario veneto-italiano etimologico italiano-veneto: con modi di dire e proverbi, Padova: Battaglia terme, 2000.

Boerio = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia: Giunti editore, 21856.

Bottin = Renzo Bottin, Al Graisan: vocabolario e grammatica del dialetto parlato nell’isola di Grado, Grado: Litografia Ponte, 2003.

Buršić-Giudici – Orbanich = Barbara Buršić‑Giudici – Giuseppe Orbanich, Rovigno – Fiume – Pola: Centro di ricerche storiche di Rovigno – Unione Italiana – Università Popolare di Trieste – Società di studi e ricerche »Mediteran«, 2009.

Corso Regeni = Maria Teresa Corso Regeni, Vocabolario maranese: vocabolario freaseologico veneto-italiano varietà di Marano lagunare, Udine: La bassa vocabolari, 1990.

DELI – CD-ROM = Manlio Cortelazzo – Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana (CD‑ROM), Bologna: Zanichelli, 1999.

Domini = Silvio Domini – Aldo Fulizio – Aldo Miniussi – Giordano Vittori, Vocabolario fraseologico del dialetto “bisiac”, Bologna: Cappelli Editore, 1985.

Doria = Mario Doria – Claudio Noliani, Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste: Il Meridiano, 1987.

Francetić 2015 = Ivan Francetić, Rječnik boljunskih govora, ur. Sandra Tamaro, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015.

Kalčić – Filipi – Milovan = Slavko Kalčić – Goran Filipi – Valter Milovan, Rječnik roverskih i okolnih govora, Pazin – Zagreb – Pula: Matica hrvatska Pazin – Naklada Dominović, 2014.

Lusa = Ondina Lusa, Le perle del nostro dialetto, Pirano: Comunità degli Italiani »Giuseppe Tartini«, 2012.

Manzini – Rocchi = Giulio Manzini – Luciano Rocchi, Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Rovigno: Centro di ricerche storiche Rovigno, 1995.

Parovel = Dino Parovel, Il dizionario del dialetto capodistriano, Trieste: Fameia capodistriana, 2006.

NP = Giulio Andrea Pirona – Ercole Carletti – Giovanni Battista Corgnali, Il nuovo Pirona, Vocabolario friulano. Udine: Società filologica friulana, 2004.

Prati = Angelico Prati, Etimologie venete, Venezia – Roma: Istituto per la collaborazione culturale, 1968.

Sau = Silvano Sau, Dizionario del dialetto Isolano: raccolta di parole e modi di dire della parlata isolana di ieri, di oggi e, forse, di domani, Isola: Il Mandracchio, 2009.

REW = Wilhelm Meyer‑Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch (ponatis), Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2009.

Selman = Alexandar Selman, Mali funtanjski rječnik, Funtana, 2006.

Vascotto = Antonio Vascotto, Voci della parlata isolana nella prima metà di questo secolo, Imola: Galeati, 1987.

VG = Enrico Rosamani, Vocabolario giuliano dei dialetti parlati nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, a Grado e nel Monfalconese, Trieste: Lint, 1999.

ZING – CD-ROM = Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana (CD‑ROM), Bologna: Zanichelli, 1998.

Zudini – Dorsi = Diomiro Zudini – Pierpaolo Dorsi, Dizionario del dialetto muglisano. Udine: Casamassima Editore, 1981.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Todorović S. Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 9. december 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6939