Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih

  • Marko Hladnik
Ključne besede: slovenščina, tvorbena slovnica, oziralni zaimki, povzemalni zaimki

Povzetek

Prispevek v okviru tvorbene slovnice obravnava povzemalne zaimke v oziralnih odvisnikih v slovenščini in nekaterih ostalih slovanskih jezikih. Odvisniki z veznikom in s k‑zaimkom se oboji pojavljajo tako s povzemanjem kot brez njega, vendar raba povzemalnih zaimkov pričakovano ni poljubna. Te različne vzorce pojavljanja razčlenimo in predlagamo izpeljavo oziralnih zgradb ter pojasnimo mehanizme, ki pripeljejo do pojava povzemanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aoun – Choueiri – Hornstein 2001 = Joseph Aoun – Lina Choueiri – Norbert Hornstein, Resumption, Movement and Derivational Economy, Linguistic Inquiry 32 (2001), 371–403.

Aoun – Li 2003 = Joseph Aoun – Yen‑Hui Audrey Li, Essays on the Representational and Derivational Nature of Grammar: The Diversity of Wh-constructions, Cambridge, MA: MIT Press, 2003 (Linguistic Inquiry Monographs 40).

Bianchi 1999 = Valentina Bianchi, Consequences of Antisymmetry, Berlin: Mouton de Gruyter, 1999.

Bianchi 2000 = Valentina Bianchi, The Raising Analysis of Relative Clauses: A Reply to Borsley, Linguistic Inquiry 31 (2000), 12–140.

Bittner – Hale 1996 = Maria Bittner – Ken Hale, The Structural Determination of Case and Agreement, Linguistic Inquiry 27 (1996), 1–68.

Bošković 2009 = Željko Bošković, On Relativization Strategies and Resumptive Pronouns, v: Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure: Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007, ur. Gerhild Zybatow idr., Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009 (Linguistik International 21), 1–13.

Cazinkić 2001 = Robert Cazinkić, Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri, Slavistična revija 49 (2001), 55–73.

Chao – Sells 1983 = Wynn Chao – Peter Sells, On the Interpretation of Resumptive Pronouns, v: Proceedings of NELS 13, ur. Peter Sells – Charles Jones, Amherst: GLSA, 1983, 47–61.

Chomsky 1993 = Noam Chomsky, A Minimalist Program for Linguistic Theory, v: The View from Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger, ur. Ken Hale – Samuel Jay Keyser, Cambridge, MA: MIT Press, 1993, 1–52.

Emonds 1985 = Joseph E. Emonds, A Unified Theory of Syntactic Categories, Dordrecht: Foris, 1985.

Franks 1995 = Steven J. Franks, Parameters of Slavic Morphosyntax, Oxford: OUP, 1995.

Golden 1996 = Marija Golden, Interrogative Wh‑movement in Slovene and English, Acta Analytica 14 (1996), 145–186.

Golden 1997 = Marija Golden, Parasitic Gaps in Slovene, v: Proceedings of the First European Conference on Formal Description of Slavic Languages, ur. Uwe Junghanns – Gerhild Zybatow, Frank furt am Main: Vervuert, 1997, 387–398.

Golden 2001 = Marija Golden, Teorija opisnega jezikoslovja 1: skladnja, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001.

Goodluck – Stojanović 1996 = Helen Goodluck – Danijela Stojanović, The Structure and Acquisition of Relative Clauses in Serbo‑Croatian, Language Acquisition 5 (1996), 285–315.

Gračanin-Yuksek 2010 = Martina Gračanin‑Yuksek, On a Matching Effect in Headed Relative Clauses, v: Formal Approaches to Slavic Linguistics 18, ur. Wayles Browne idr., Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2010, 193–209.

Hladnik 2015 = Marko Hladnik, Mind the Gap: Recoverability in Slavic Relative Clauses, Utrecht: LOT, 2015 (LOT Dissertation Series 390).

Kayne 1994 = Richard S. Kayne, The Antisymmetry of Syntax, Cambridge, MA: MIT Press, 1994 (Linguistic Inquiry Monographs 25).

Krapova 2010 = Iliyana Krapova, Bulgarian Relative and Factive Clauses with an Invariant Complementizer, Lingua 120 (2010), 1240–1272.

LaTerza 2013 = Ivana LaTerza, The Case of Resumption in Serbian Relative Clauses, rokopis, Stony Brook University, 2013.

Marantz 1991 = Alec Marantz, Case and Licensing, v: Proceedings of ESCOL 8, ur. Germán West‑ phal – Benjamin Ao – Hee‑Rahk Chae, Ithaca, NY: CLC, 1991, 23–253.

Marušič – Žaucer 2016 = Franc Lanko Marušič – Rok Žaucer (ur.), Formal Studies in Slovenian Syntax: In Honor of Janez Orešnik, Amsterdam: John Benjamins, 2016 (Linguistik Aktuell / Linguistics Today 236).

McCloskey 1990 = James McCloskey, Resumptive Pronouns, A’‑binding and Levels of Representation in Irish, v: The Syntax of the Modern Celtic Languages, ur. Randall Hendrick, San Diego: Academic Press, 1990 (Syntax and Semantics Volume 23), 199–248.

McCloskey 2002 = James McCloskey, Resumption, Successive Cyclicity, and the Locality of Operations, in: Derivation and Explanation, ur. S. Epstein – D. Seeley, Oxford: Blackwell, 2002, 184–226.

McCloskey 2005 = James McCloskey, Resumption, v: The Blackwell Companion to Syntax, ur. Martin Everaert – Henk van Riemsdijk, Oxford: Blackwell, 2005, 94–117.

Rizzi 1990 = Luigi Rizzi, Relativized Minimality, Cambridge, MA: MIT Press, 1990 (Linguistic Inquiry Monographs 16).

Ross 1967 = John Robert Ross, Constraints on Variables in Syntax, doktorska disertacija, Massachusetts Institute of Technology, 1967.

Sells 1984 = Peter Sells, Syntax and Semantics of Resumptive Pronouns, doktorska disertacija, University of Massachusetts Amherst, 1984.

Shlonsky 1992 = Ur Shlonsky, Resumptive Pronouns as a Last Resort, Linguistic Inquiry 23 (1992), 443–448.

Szczegielniak 2004 = Adam Szczegielniak, Relativization and Ellipsis, doktorska disertacija, Harvard University, 2004.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Hladnik M. Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 6. december 2021.];24(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6933