Enobesedna imena zasebnih podjetij v naselju Fužine v Ljubljani

  • Alenka Gložančev

Povzetek

V članku avtorica obravnava enobesedna imena zasebnih trgovskih in obrtnih podjetij v naselju Nove Fužine v Ljubljani, ustanovljenih zlasti v zadnjih treh letih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Gložančev A. Enobesedna imena zasebnih podjetij v naselju Fužine v Ljubljani. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 7. julij 2020.];1(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2779