Osvetlitev marketinškega upravljanja z vidika internega merketinga

  • Alenka Gložančev

Povzetek

Članek, ki je del širše teoretično-aplikativne razprave, prikazuje temeljne poteze internega marketinga, ki je kot enakovredna vzporednica eksternega marketinga nujna osnova za uspešnost tako profitne kot tudi neprofitne organizacije, v našem primeru Znan tvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti oz. njegove enote, Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Nada Sfiligoj, Marketinško upravljanje. — Ljubljana, 1993*

Nada Sfiligoj, Teze za predavanja Temeljni pojmi o trženju in tržnem komuniciranju. — Ljubljana, 1993«

Zlatko Jančič, Marketing — strategija menjave. — Ljubljana, 1990.

Zlatko Jančič, Teze za predavanja o marketingu kot družbenem procesu. - Ljubljana, 1993-

Philip Kotier, Marketing for nonprofit organizations. — 1982.

Kaoru Ishikawa, Kako celovito obvladati kakovost: japonska pot. — Ljubljana, 1987.

Kenneth Blanchard, Norman V. Pearle, Moč poštenega poslovanja. — Celje, 1993.

Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda. — Raziskovalni program inštitutov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1979.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. - Ljubljana

Objavljeno
2015-08-19
Kako citirati
1.
Gložančev A. Osvetlitev marketinškega upravljanja z vidika internega merketinga. JZ [Internet]. 19. avgust 2015. [citirano 15. avgust 2020.];2(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2754