L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská: Slovník pomístních jmen v Čechách (Úvodní svazek) Academia (Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český), Praga 2000, 169 str.

  • Jožica Škofic

Povzetek

V članku je predstavljen Uvodni zvezek k Slovarju nenaselbinskih zemljepisnih lastnih imen na Češkem (Slovnikpomistnich jmen v Čechach, Uvodni svazek), ki ga je leta 2000 v Pragi izdala Academia. Slovar nenaselbinskih zemljepisnih lastnih imen na Češkem bo imel karte najpogostejših leksikalnih enot in bo obsegal okrog 45000 geselskih člankov s pol milijona imen, zbranih na Češkem v letih 1963-1980.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Škofic J. L. Olivová-Nezbedová, J. Malenínská: Slovník pomístních jmen v Čechách (Úvodní svazek) Academia (Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český), Praga 2000, 169 str. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2670