Slovensko fôkselj (m.), gen. -na in sorodne besede

  • Helena Jazbec

Povzetek

Ker je v nemščini izpričano Faxe (f.) 'šala ', Faxer (m.), gen. -s 'cirkuški klovn', v švabski nemščini faxen 'uganjati norčije', v koroški nemščini pa fax (m.), gen. -es 'šaljivec ', se ugotavlja, da so slovenske besede fôkselj, fôksne, fôksler, fôksner izposojene iz bavarske nemščine. Ustreznih predlog za vse omenjene izposojenke v nemščini ni bilo mogoče najti, zato se izposoja dokazuje z nemškim besedotvor-jem in s priponsko enakimi izposojenkami v slovenščini, ki imajo ustrezne nemške predloge.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adelung, J. C, 1808, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, Wien.

Bajec, A., 1950, Besedotvorje slovenskega jezika I, Izpeljava samostalnikov, Ljubljana.

Benedikt, E., Hornung, M., Pacolt, E., 1979, Österreichisches Wörterbuch, Wien.

Benkö, L., 1992, Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, Budimpešta.

Bezlaj, F., 1964, Nemške izposojenke v slovenščini, Dopisniklll/ 10, 5.

Debenjak, D., 1993, Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana.

Drews, G., 1991, Das Bayerische Schimpfwörterbuch, Nidderau.

Drosdowski, G., 1993, Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 8 Bänden (2., völlig neu bearbeitete Auflage), Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich.

Drosdowski, G., 1989, Duden, Deutsches Universalwörterbuch (2., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage), Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich.

Erben, J., 1993, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, 3., neubearbeitete Auflage, Berlin.

Fischer, H., 1908, Schwäbisches Wörterbuch, Tübingen.

Fleischer, W., Barz, I., 1995, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen.

Gradišnik, J., 1967, Slovenščina za Slovence, Maribor.

Grimm, J. und W., 1991, Deutsches Wörterbuch I-XXXIII, Nachdruck der Erstausgabe 1854-1984, München.

Jurančič, J., 1986, Srbskohrvatsko-slovenski slovar, tretja, znatno razširjena izdaja, Ljubljana.

Kermauner, T., Družbena razveza, Problemi - Literatura XV (1977), št. 8, 29-37.

Kluge, F., 1999, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erweiterte Auflage, bearbeitet von Elmar Seebold, Berlin.

Krähe, H., Meid, W., 1967, Germanische Sprachwissenschaft. III. Wortbildungslehre, Berlin.

Küpper, H., 1983, Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache, Stuttgart.

Lexer, M., 1862, Kärntisches Wörterbuch, Leipzig.

Orlovsky, J., 1982, Gemersky narecovy slovnik, Rimavska Sobota.

Pfeifer, W., 1989, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Berlin.

Pleteršnik, M., 1894-1895, Slovensko-nemški slovar I—II, Ljubljana.

Ramovš, F., 1924, Historična gramatika slovenskega jezika II. Konsonantizem. Ljubljana.

Schmeller, J. A., 1985, Bayerisches Wörterbuch, Sonderausgabe der von G. Karl Frommann bearbeiteten 2. Ausgabe, München 1872-1877, München.

Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V, 1970-1991, Ljubljana.

Stepanowa, M. D., Fleischer, W., 1985, Grundzüge der deutschen Wortbildung, Leipzig.

Striedter - Temps, H., 1963, Deutsche Lehnwörter im Slowenischen, Berlin.

Šircelj - Znidaršič, I., 1998, Besedišče slovenskega jezika z obliko slovnimi podatki, Ljubljana.

Wahrig, G., Krämer, H., Zimmermann, H., 1981, Brockhaus Wahrig-Deutsches Wörterbuch in 6 Bänden, Wiesbaden.

Wehle, P., 1980, Sprechen Sie Wienerisch?, Wien - Heidelberg.

Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Jazbec H. Slovensko fôkselj (m.), gen. -na in sorodne besede. JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2654