Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke

  • Mitja Skubic Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Avtor želi opozoriti na nekaj prevzetih leksikalnih prvin v furlanščini, tj. predstaviti nekaj izrazov iz obsoške furlanščine, v katerih najdemo leksikalne prvine iz slovenščine, predvsem iz stičnih obsoških, goriških govorov, pri katerih so v izpeljavi uporabljeni furlanski oblikoslovni ali tvorbeni elementi. Njegov namen je pretehtati vraslost nekaterih slovenskih besed v obsoško furlanščino, tj. ugotoviti, do katere mere je slovenska beseda postala last stične furlanske govorice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ascoli, G. I., 1846, Sull'idioma friulano e sulla sua affinità colla lingua valaca. Schizzo storico filologico, Udine.

ASLEF: Pellegrini, G. B., Atlante storico‑linguistico‑etnografico friulano, Udine, l972–1984.

La Bibie. Traduzion Antoni Bellina, Udine/Udin 1997.

Cossàr, R. M., 1930, Storiutis gurizzanis, Udin.

Doria, M., 1987, Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste.

Koseworte 1915 – Zärtlichkeitsaudrücke und Koseworte in der friulanischen Sprache, Prag, 1915.

Macôr, C., 1980, I fucs di Belen, Udine.

Marchetti G., 1952, Lineamenti di grammatica friulana, Udine.

Merkù, P., 1999, Slovenska krajevna imena v Italiji/ Toponimi sloveni in Italia, Trst.

Merkù, P., 2005, Od babe do smrti. Bogastvo slovenskega besedja, Trst.

Merkù, P., 2006, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, Ljubljana.

NP – Pirona, G., Carletti, E., Corgnali, G. B., Il nuovo Pirona, Udine, 1935.

La Patrie dal Friûl, Udin 2006 (julij).

Spangher, L., 1990, Di cà e di là da la Grapa. Di cà e di là dal Pomeri. Blecs gurizans, Guriza.

Štrekelj, K., 1890, Zur Kenntniss der slavischen Elemente im friaulischen Wortschatze, Archiv für slawische Philologie, Berlin, 474–486.

Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
Skubic M. Slovenske leksikalne prvine v obsoški furlanščini: izpeljanke. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 21. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2502