Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru

  • Valjancina P. Lemcjugova

Povzetek

V članku je prikazan proces formiranja vzhodnoslovanskih ojkonimov s podstavo ‑sad‑ (Сад, Садок, Сады, Садки, Новосады, Новосадки, Садовка, Самосадка, Садовая, Садовое). Ugotavlja se konkretna semantična motivacija ob upoštevanju posebnosti socialno‑ekonomskega razvoja posameznih zgodovinsko izoblikovanih območij, določa se relativna kronologija njihovega nastanka, prikazano in komentirano je območje njihove razprostranjenosti. Članek je opremljen s shematskim zemljevidom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-08-04
Kako citirati
1.
P. LemcjugovaV. Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru. JZ [Internet]. 4. avgust 2015. [citirano 19. januar 2022.];13(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2495