O novih dosežkih slovenske dialektologije in jezikovne geografije

Tatjana I. Vendina

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2298

Povzetek

Prispevek je posvečen razčlembi prvega zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA, 2011). Ob visokem ovrednotenju skupinskega dela slovenskih dialektologov je posebej izpostavljen sistemski pristop k izbiri in kartografski predstavitvi gradiva. Po njegovi zaslugi je narečna diferenciacija slovenskega jezika na kartah atlasa predstavljena v vsej sistemski zapletenosti. Pri obravnavi znanstvene vrednosti dela je treba poudariti, da ta odraža panoramo slovenskih narečij v vsem bogastvu njihove besedne raznolikosti. To novo, sveže gradivo pa je glavni dosežek atlasa.

Ključne besede

Slovenski lingvistični atlas, slovenska dialektologija, jezikovna geografija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

ASJ = Atlas slovenského jazyka 1–4, Bratislava: Veda – Vydavatel’stvo slovenskej akadémie vied, 1968–1984.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999.

DARJa 3 = Диалектологический атлас русского языка: центр Европейской части Росии 3: синтаксис – лексика, ред. Р. И. Аванесов – С. В. Бромлей, Москва: Наука, 1996.

Dauzat 1921 = Albert Dauzat, Essais de géographie linguistique 1: noms d’animaux, Paris: Librairie ancienne H. Champion, 1921.

Komjagina 1994 = Лидия П. Комягина, Лексический атлас Архангельской области, Архангельск: Издательство Помор. междунар. пед. ун-та, 1994.

LABNG = Лексічны атлас беларускіх народных гаворак 1–5, Мінск: Фонд фундаментальных даследаванняў Рэспублікі Беларусь, 1993–1998.

LARNG = Лексический атлас русских народных говоров: пробный выпуск, ред. И. А. Попов – Т. И. Вендина, Санкт-Петербург: Наука, 2004–.

SLA 1.1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SRNG = Словарь русских народных говоров 1–, [Москва –] Ленинград [Санкт-Петербург]: Наука, 1965–.

Tolstoj 1997 = Никита И. Толстой, Избранные труды 1: славянская лексикология и семасиология, Москва: Языки русской культуры, 1997 [= Из опытов типологического изучения славянского словарного состава, Вопросы языкознания 12 (1963), № 1; 15 (1966), № 5].

Vojtenko 1991 = Анастасия Ф. Войтенко, Лексический атлас Московской области, Москва: МОПИ, 1991.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2298

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.