Letn. 8, Št. 2 (1987)

Epistemologija, teorija jezika, estetika, Razprave o marksizmu in postmarksizmu, Zgodovina marksizma - Antonio Gramsci

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Epistemologija, teorija jezika, estetika

Georges Canguilhem PDF
Kaj je znanstvena ideologija?

Vojislav Likar PDF
Življenje kot epistemološki problem

Blaise Pascal PDF
Duh geometrije

Blaise Pascal PDF
O umetnosti prepričevanja

Miran Božovič PDF
L’ESPRIT DE LA GÉOMÉTRIE: EVKLID, DESCARTES, PASCAL

Jean-Claude Anscombre, Oswald Ducrot PDF
Argumentacija v jeziku

Jelica Šumič-Riha PDF
O argumentaciji

Aleš Erjavec PDF
Estetika: Med pojmom in konceptom

Razprave o marksizmu in postmarksizmu

Neda Pagon PDF
K razpravam o postmarksizmu, postsocializmu, novih gibanih

Tomaž Mastnak PDF
Postmarksizem, madžarski primer

John Keane PDF
Diktatura in zaton parlamenta

Miroslav Stanojević PDF
Specializacija in integracija dela v industrijskem obratu

Zgodovina marksizma - Antonio Gramsci

Antonio Gramsci PDF
Antonio Gramsci (1891-1937)

Antonio Gramsci PDF
Fragmenti iz zvezkov

Giuseppe Chiarante PDF
Civilna družba in intelektualna in moralna reforma

Neda Pagon PDF
Ob Gramsciju: O intelektualcih in kulturi

Prikazi in ocene

Zdravko Kobe PDF
Ernesto Laclau, Chantai Mouffe: Hegemonija in socialistična strategija