K razpravam o postmarksizmu, postsocializmu, novih gibanih

  • Neda Pagon

Povzetek

Avtor primerja dve besedili (A. Touraine, L’après socialisme in J. Habermas, Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus) in skuša ugotoviti, ali obstaja med njima kakšno skladje ali skupno izhodišče glede ugotavljanja kulturne identitete marksovskega socializma in njegovega spreminjanja v postindustrijski družbi.


Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-09-12
Kako citirati
PagonN. (2016). K razpravam o postmarksizmu, postsocializmu, novih gibanih. Filozofski Vestnik, 8(2). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4684