O argumentaciji

  • Jelica Šumič-Riha

Povzetek

Prispevek pokaže, do kakšnih konsekvenc pripelje radikalizacija strukturalistič-nega načela na področju argumentacije, da smisel izjave konstituirajo njej imanentne implikacije za nadaljevanje diskurza.


Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-09-12
Kako citirati
Šumič-RihaJ. (2016). O argumentaciji. Filozofski Vestnik, 8(2). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4682