Življenje kot epistemološki problem

Vojislav Likar

Povzetek

V članku je prikazana Canguilhemova epistemološko zgodovinska analiza pomena in vloge vitalizma v zgodovini znanosti o življenju. Iz Canguilhemovega prevrednotenja klasičnih vitalističnih naziranj izhaja njegovo prepričanje, da je vitalizem igral epistemološko pozitivno vlogo v zgodovini biologije in da je moderno vitalistično pojmovanje življenja, ki poudarja posebnost, osrednjost in ireduktibilnost te kategorije še vedno epistemološki vnaprejšnji pogoj za obstoj biologije kot avtonomne znanosti.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##