Letn. 16, Št. 1 (1995)

Modeli (kulturne) zgodovine, estetika, filozofske razprave...