Letn. 9, Št. 2 (1988)

Vestnik Inštituta za marksistične študije ZRC SAZU