RADIKALNA DEMOKRACIJA IN NOVA DRUŽBENA GIBANJA

Rado Riha

Povzetek

Prispevek analizira problem konstitucije novih političnih subjektov na osnovi teoretske zastavitve, ki sta jo E. Laclau in Ch. Mouffe razvila v svoji knjigi Hegemonija in socialistična strategija. Izhajajoč iz teze Laclaua in Mouffove, da je družba nekaj necelega in nefiksnega, izvorno in ireduktibilno dvoumnega, skuša nato s pomočjo Lacanove teorije razviti nova družbena gibanja kot točko »implozije družbenega«, kot manko-biti, ki mu daje njegovo konsistenco neki košček nesimbolazibilnega realnega.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##