GRAF ŽELJE

Slavoj Žižek

Povzetek

Na podlagi podrobne razlage »grafa želje«, kot ga je artikuliral J. Lacan, se skuša nakazati raven, ki uhaja obravnavanju ideologije v »(post)strukturalizmu«: raven želje Drugega, ki izpričuje neko zev, nekonsistentnost Drugega (simbolne ureditve) in ideološke fantazme kot načina, kako se subjekt zaslepi za to nekonsistentnost Drugega.

Celotno besedilo:

PDF


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##