Letn. 23, Št. 2 (2002)

TELO

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Marina Grzinić Mauhler PDF (English)
THE BODY/LE CORPS/DER KÖRPER

Rosi Braidotti PDF (English)
Med nič več in ne še: o Bios/Zoe-etiki

Irina Aristarkhova PDF (English)
Gostoljubnost - Chora - Matrica - Kiberprostor

Caroline Bassett PDF (English)
Raztezanje prej in po

Miško Šuvaković PDF (English)
Meje diskurza: predavanje o razmerju med “teorijo”, “umetnostjo” in “telesom” v 20. stoletju

Nina Czeglédy, André P. Czeglédy PDF (English)
Telo kot geslo: biometrija in razlastitev telesa

Patrick D. Flores PDF (English)
Postkolonialno trpljenje

Hiroshi Yoshioka PDF (English)
Nevidno moško telo

Sarah Franklin PDF (English)
Dollyjino telo: (družbeni) spol, genetika in novi genetični kapital

Marina Gržinić Mauhler PDF (English)
Zlom

Andrea Sick PDF (English)
Virusne strukture kiberfeminizma

Nataša Govedić PDF (English)
Kakšen čudovit fašizem: prisvajanje Realnega pri Larsu Von Trierju in Dogmi 95

Kikuko Toyama PDF (English)
Perzejeve taktike: spoprijem z nevidnim Drugim

Žarana Papić PDF (English)
Evropa po letu 1989: etnične vojne, fašizacija družbenega življenja in politika telesa v Srbiji

Parul Dave-Mukherji PDF (English)
Telesa, oblast in razlika: reprezentacija vzhodno-zahodne delitve v komparativnih študijah indijske estetike

Marie-Luise Angerer PDF (English)
Telo udarja nazaj

Bernard Lafargue PDF (English)
Iznajdba transgenskega človeka in transžanra v umetnosti 20. stoletja

Maria Klonaris, Katerina Thomadaki PDF (English)
Disidentska telesa v digitalni dobi

Marie-José Mondzain PDF (English)
Spremenljive in oddaljene figure v delu Marie Klonaris in Katerine Thomadaki

Claudia Reiche PDF (English)
“Žive” anatomije 1900/2000: kinematografija serijskih izsekov in na “voxlu” utemeljene volumske vizualizacije