Evropa po letu 1989: etnične vojne, fašizacija družbenega življenja in politika telesa v Srbiji

Žarana Papić

Povzetek

Razprava se ukvarja s posebnim poljem reprezentacijskih praks, znotraj katerega je medijska produkcija/prilaščanje realnosti pred in med vojnami v nekdanji Jugoslaviji odigrala odločilno vlogo v procesu fašizacije družbenega življenja in vsakdanjih praks v Srbiji. Avtorica skuša prikazati, kako lahko izbrani diskurzi prilaščanja družbenega spomina, kolektivna travma in poustvarjenje Sovražnika-Drugačnosti v obliki podobe in dogodka postanejo integralni “samoudeleženi” dejavnik profašistične konstrukcije družbene stvarnosti - prav skozi podobo/koncept same “stvarnosti,” ki nato postane doživeta izkušnja ljudi, izpostavljenih nenehnemu delovanju podobe/koncepta.

Ključne besede

Sovražnik-drugačnost; profašistična konstrukcija; družbeno življenje; etnične vojne

Celotno besedilo:

PDF (English)


Avtorske pravice (c) 2019 Filozofski vestnik

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##