Historična glasbila v poustvarjalni praksi: možnosti in perspektive v slovenski glasbeni kulturi

  • Darja Koter Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Ključne besede: zbirke glasbil, historična glasbila, historična izvajalska praksa

Povzetek

Aktualno izvajanje stare glasbe je tesno povezano s proučevanjem nekdanjih poustvarjalnih praks, z ohranjanjem historičnih glasbil, delovanjem specializiranih ansamblov in izobraževanjem. Bistveno vlogo pri tem razvoju na Slovenskem imajo muzejske zbirke glasbil, nacionalni programi za oživljanje kulturne dediščine ter posamezne kulturne in izobraževalne ustanove. V danih pogojih je potrebno izhajati iz primerov dobrih praks ter iskati in razvijati nove možnosti, ki bi jih bilo potrebno iskati v glasbenih zbirkah slovenskih muzejev in na področju visokega glasbenega šolstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Darja Koter, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Darja Koter, doktorica muzikoloških znanosti, profesorica na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani

Literatura

Ahrens, Christian. Hammerklaviere mit Wiener Mechanik. Frankfurt na Majni: Bochinsky Verlag, 1999.

Baines, Antony. Brass Instruments: Their History and Development. New York: Dover Piblications, Inc., 1993.

Cole, Michael. The Pianoforte in the Classical Era. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the 17th and 18th Centuries Revealed by Contemporary Evidence. London: Novello, 1915.

Donington, Robert. The Interpretation of Early Music. London: Faber and Faber, 1963.

Dreyfus, Laurence. »Early Music defended against its devotees: a theory of historical performance in the twentieth century«. Musical Quarterly 69, št. 3 (1983): 297–322.

Druzovič, Hinko. »Iz ptujske glasbene preteklosti«. Kronika slovenskih mest 5, št. 3 (1938): 171–177.

Dullat, Günter. Holzblasinstrumentenbau: Entwicklunsstufen und Technologien. Celle: Edition Moeck, 1990.

Gardina, Helena. »Glasbena dediščina in njeni ustvarjalci«. V: Musica aeterna est: Glasbeno življenje v slovenskih obalnih mestih do 19. stoletja, ur. Vlasta Beltram, 37–56. Koper: Pokrajinski muzej, 2006.

Hasl, Drago. »Haloška žvegla«. Traditiones 4 (1975): 89–116.

Heyde, Herbert. Das Ventilblasinstrument: Seine Entwicklung im deutschsprachingen Raum von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1987.

Hopfner, Rudolf. Wiener Musikinstrumentenmacher 1766–1900: Adressenverzeichnis und Bibliographie. Tutzing: Hans Schneider, 1999.

Kenyon, Nicholas, ur. Authenticity and early music. Oxford: Oxford University Press, 1988.

Kokole, Metoda. »Glasba plemiških bivališč na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. Stoletja«. Kronika 60 (2012): 667–698.

Koter, Darja. Ekspertiza o stanju in možnostih javne prezentacije glasbil v slovenskih muzejih. Ljubljana, 2014 (tipkopis).

Koter, Darja. »François Saraillac: Pochette«. V: Theatrum vitae et mortis humanae: podobe iz 17. stoletja na Slovenskem, ur. Maja Lozar Štamcar in Maja Žvanut, 84–85. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2002.

Koter, Darja. Glasbilarstvo na Slovenskem. Maribor: Založba Obzorja, 2001.

Koter, Darja. »Izdelovanje glasbil«. V: Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, ur. Jurij Snoj. Zgodovina glasbe na Slovenskem, zv. 1, 443–459. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Lawson, Colin, in Robert Stowell. The Historical Performance of Music. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Mal, Josip. Stara Ljubljana in njeni ljudje. Ljubljana: DZS, 1957.

Mantuani, Josip. Razvoj glasbe pri Slovencih. Katalog razstave. Ljubljana: Glasbena matica, 1932.

Maundner, Richard. Keyboard Instruments in Eighteenth-century Vienna. Oxford: Clarendon Press, 1998.

Posch, Isaac. Harmonia concertans, izvaja Ramovš consort. Ljubljana: Klemen Ramovš Management, 1994 (zvočni CD).

Škulj, Edo. Orgle v Ljubljani. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Taruskin, Richard. »The pastness of the present and the presence of the past«. V: Authenticity and early music: a symposium, ur. Nicholas Kenyon, 137–207. Oxford: Oxford University Press, 1988.

Žvanut, Maja. Od viteza do gospoda. Ljubljana: Viharnik in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.

Objavljeno
2015-05-21
Kako citirati
1.
Koter D. Historična glasbila v poustvarjalni praksi: možnosti in perspektive v slovenski glasbeni kulturi. DMD [Internet]. 21. maj 2015. [citirano 13. avgust 2020.];10(2):7-20. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/1975
Rubrike
PRISPEVKI