Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.06

Ključne besede:

Viminacium, Pećine, rimsko obdobje, nekropola, zakladna novčna najdba, hypogeum

Povzetek

Pri novejših zaščitnih arheoloških raziskavah južnih viminacijskih grobišč je bila leta 2016 na nekropoli Pećine v eni od raziskanih monumentalnih grobnic (G 5868) odkrita zakladna najdba sedmih solidov. Zaklad vsebuje novce Honorija in Teodozija II., ki so bili kovani med letoma 403 in 408 oziroma 430 in 440. Poleg zaklada je bilo v memoriji, ki je bila žal izropana že v antiki, odkritih še 23 posamičnih novcev iz časa od Aleksandra Severa (222–235) do začetka 5. stoletja. Zaščitna arheološka izkopavanja na območju južnih grobišč potekajo z nekaj prekinitvami že od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Ta zakladna najdba zlatih novcev pa je v obdobju štiridesetih let šele druga te vrste z vseh viminacijskih nekropol.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mirjana Vojvoda

Arheološki institut Beograd
Knez Mihajlova 35/IV
RS-11000 Beograd 

Saša Redžić

Arheološki institut Beograd
Knez Mihajlova 35/IV
RS-11000 Beograd

Literatura

COOKE, N. 1998, The definition and interpretation of Late Roman burial rites in the Western Empire. – PhD thesis, Institute of Archaeology, University College London (unpublished).

HAHN, W., W. E. METCALF 1988, Studies in Early Byzan- tine Gold Coinage. – Numismatic studies 17, New York.

KORAĆ, M., S. GOLUBOVIĆ 2009, Viminacium. Više grobalja 2. – Beograd.

MILOŠEVIĆ, G. 2005, Funerary Structures on Private Estates in the Later Roman Empire: Case Study Viminacium. – In: M. Mirković (ed.), Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der Regionalen Konferenz Beograd 16–19 Oktober 2003, 177–184, Beograd.

MILOŠEVIĆ, G. 2006, Arhitektura grobnica u Rimskim centralnobalkanskim provincijama od IV do VI veka. – PhD thesis, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu (unpublished).

MILOŠEVIĆ-JEVTIĆ, G. 2014, Architecture of “The Family Mausoleums” on Danube Limes between Singidunum and Pontes. – In: SGEM 2014 Conference Proceedings. Conference on Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, Albena September 1–9, 323–330, Sofia.

MIRNIK, I. 1981, Coin Hoards in Yugoslavia. – BAR. International Series 95.

MUŠMOV, N. A. 1912, Antinčni moneti na Balkanski poluostrov. – Sofia.

PATSCH, K. 1902, Nalazak solida u okrugu Požarevac. – Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 3–4, 437–438.

RADIĆ, V., V. IVANIŠEVIĆ 2006, Byzantine Coins from the National Museum in Belgrade. – Belgrade.

SPASIĆ, D. 1989–1990, Srednjevekovna nekropola “Kod Grobalja” u Starom Kostolcu. – Viminacivm 4–5, 157–175.

VALTROVIĆ, M. 1884, Otkopavanja u Kostolcu. – Stari- nar Srpskog arheološkog društva I/1, 3–14 (and no. I/2, 49–63; no. I/4, 121–142).

VASIĆ, M. 1983, Nalaz solida Teodosija u kastrumu Pontes. – Numizmatičar 6, 99–112.

VASIĆ, M. 2008, Zlatni i srebrni novac kasne antike (284- 450. godine) iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. – Beograd.

VOJVODA, M., N. MRĐIĆ 2015, Nalazi novca sa viminacijumske nekropole Više grobalja i njihova uloga u pogrebnom ritualu / Coin finds from the Viminacium necropolis of Više grobalja and their role in funerary ritual. – Viminacivm 4, Beograd.

VOJVODA, M., N. MRĐIĆ 2017, Nalazi novca sa vimina- cijumske nekropole Pećine i njihova uloga u pogrebnom ritualu / Coin finds from the Viminacium necropolis of Pećine and their role in funerary ritual. – Viminacivm 5, Beograd.

ZOTOVIĆ, L. 1986, Južne nekropole Viminacija i pogrebni obredi. – Viminacivm 1, 41–60.

ZOTOVIĆ, L. 1994, Rano hrišćanstvo u Viminacijumu kroz izvore i arheološke spomenike. – Viminacivm 8–9, 59–72.

ZOTOVIĆ, L., Č. JORDOVIĆ 1990, Viminacivm 1. Nekropola “Više Grobalja”. – Beograd.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Vojvoda, M., & Redžić S. (2020). Zakladna najdba solidov iz hipogeuma z viminacijske nekropole Pećine (Srbija). Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.06

Številka

Rubrike

Rimska doba