Bronastodobni jantar na zahodnem in srednjem Balkanu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.03

Ključne besede:

Balkan, bronasta doba, jantar, nakit, menjava, trgovina, analiza stikov, analiza mrež

Povzetek

V članku se avtor ukvarja s problematiko dotoka jantarja na zahodni in srednji Balkan v času bronaste dobe (natanč- neje okoli 1600–900 pr. n. št.) ter njegovim kroženjem med regijami tega območja. Razpoložljivi podatki, povezani s to temo, so bili analizirani z uporabo različnih računskih metod. Predhodno tipološko opredeljene jantarne jagode kažejo kronološke razlike, kar omogoča delitev na dva glavna sklopa, ki ju je mogoče pripisati srednji in mlajši oz. pozni bronasti dobi. Nekatere oblike so v uporabi v obeh obdobjih. Za številne tipe je značilen omejen obseg razprostranjenosti, ki verjetno govori za lokalno proizvodnjo. Tipe jantarnih jagod avtor primerja tudi z jantarnimi izdelki s sosednjih območij z jantarjem. Izbrani predmeti, ki se pojavljajo skupaj z jantarjem, dodatno osvetljujejo notranjo dinamiko kroženja jantarja in kažejo na potencialne udeležence izmenjave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mateusz Cwaliński

Archaeology Department
Adam Mickiewicz University of Poznań Collegium Historicum
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
PL-61-614 Poznań

Literatura

ALIU, S. 2007, Les bijoux de la période du Bronze Récent et de la période du Fer Ancien dans la région de Kolonja. – In: Galanaki et al. 2007, 239–247.

ALIU, S. 2012, Tuma e Rehovës. – Korçë. ANDREA, Zh. 1985, Kultura ilire e tumave në pellgun e Korçës. – Tiranë.

ASPES, A. 1973, La necropoli dell‘età del bronzo di Franzine Nuove di Villabartolomea (Verona): risultati delle ricerche 1968–1972. – In: Atti della XV Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Verona-Trento, 27-29 Ottobre 1972, 117–125, Firenze.

ASPES, A. 1987, Franzine Nuove di Villabartolomea. – In: Prima della storia: inediti di 10 anni di ricerche a Verona, Catalogo della mostra, 99–102, Verona.

ASPES, A. 1997, Franzine Nuove di Villabartolomea (VR). – In: Bernabò Brea, Cardarelli, Cremaschi 1997, 717–719. BADER, T. 1983, Die Fibeln in Rumänien. – Prähistorische Bronzefunde XIV/6.

BAKARIĆ, L. 2017, Japodi. – In: L. Bakarić (ed.), Japodi. Zaboravljeni gorštaci / Iapodes –The forgotten hughlanders, 21–61, Zagreb.

BATOVIĆ, Š. 1983, Kasno brončano doba na istočnom Jadranskom primorju. – In: Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronvzano doba, 271–373.

BECK, C. W. 1996, Bernstein. – In: P. Della Casa (ed.), Velika Gruda II. Die bronzezeitliche Nekropole Velika Gruda (Opš. Kotor, Montenegro). Fundgruppen der mittleren und späten Bronzezeit zwischen Adria und Donau, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 33, 135–136.

BEJKO, L. 1994, Some problems of the Middle and Late Bronze Age in Southern Albania. – Bulletin of the Insti- tute of Archaeology University of London 31, 105–126.

(Narodni muzej, Čačak), Vojislav Filipović (Arheološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd), Rada Gligorić (Muzej Jadara, Loznica), Rovena Kurti (Instituti i Arkeologjisë, Tirana), Janja Mavrović Mokos (Sveučilište u Zagrebu, Zagreb), Kristina Mihovilić (Arhe- ološki muzej Istre, Pula), Jovan Mitrović (Narodni muzej, Beograd), Aleksandar Palavestra (Univerzitet u Beogradu, Beograd), Aleksandra Papazovska (Muzej na Makedonija, Skopje) and Andrijana Pravidur (Zemaljski muzej BiH, Sarajevo). Special thanks to Małgorzata Wyka-Cichocka for translation and correction of the text, and to Jakub Niebieszczański for helping prepare the figures.

This work was supported by the National Science Centre (NCN) of Poland under Grant no. 2015/17/N/HS3/00052 ‘Cir- cum-Adriatic branch of the amber route in the Bronze Age’ and by the Foundation for Polish Science (FNP) with a scholar- ship “START”. Translation: Małgorzata Wyka-Cichocka

BELARDELLI, C. 2004, Coppa Nevigata. Materiali da scavi e rinvenimenti 1903–1909. – Grandi contesti e problemi della protostoria italiana 8.

BELLINTANI, P. 2014, Baltic amber, alpine copper and glass beads from the Po Plain. Amber trade at the time of Campestrin and Frattesina. – Padusa 50, 111–l39.

BELLINTANI et al. (eds.) 2004 = P. Bellintani, M. A. Bernabò Brea, G. Raineri 2004, Oggetti ornamentali in materiali diversi. – In: M. A. Bernabò Brea, M. Cremaschi (eds.), Il villaggio piccolo della terramara di Santa Rosa di Poviglio. Scavi 1987–1992, Origines, 599–607, Firenze.

BELLINTANI et al. 2015 = P. Bellintani, L. Salzani, G. De Zuccato, M. Leis, C. Vaccaro, I. Angelini, Ch. Soffritti, M. Bertolini, U. Thun Hohenstein 2015, L’ambra dell’in- sediamento della tarda Età del bronzo di Campestrin di Grignano Polesine (Rovigo). – In: Leonardi, Tine 2015, 419–426.

BENAC, A., B. ČOVIĆ 1956, Glasinac I. Bronzano doba. – Sarajevo.

BERGONZI, G. 1997, L’ambra delle terramare nel contesto italiano ed europeo. – In: Bernabò Brea, Cardarelli, Cremaschi 1997, 602–609.

BERNABÒ BREA et al. (eds.) 1997 = M. Bernabò Brea, A. Cardarelli, M. Cremaschi (eds.) 1997, Le Terramare. La più antica civiltà padana. – Milano.

BIETTI SESTIERI, A. M., F. LO SCHIAVO 1976, Alcuni problemi relativi al rapporti fra l’Italia e la Penisola Balcanica nella tarda eta’ del bronzo inizi dell’eta’ del ferro. – Iliria 4, 163–189.

BIETTI SESTIERI et al. 2015 = A. M. Bietti Sestieri, P. Bel- lintani, L. Salzani, I. Angelini, B. Chiaffoni, J. De Grossi Mazzorin, C. Giardino, M. Saracino, F. Soriano 2015, Frattesina: un centro internazionale di produzione e di scambio nell’Età del bronzo del Veneto. – In: Leonardi, Tine 2015, 427–436.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2009, The significance of amber in the Kvarner region. – In: Palavestra, Beck, Todd 2009, 142–155.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2011, The fastest way to the Big Sea. A contribution to the knowledge about the influence of the UFC on the territory of the northern Adriatic. – In: Gutjahr, Tiefengraber 2011, 51–62.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2012a, Plovidba duž Caput Adriae: plovidba Svijetom? – Histria Antiqua 21, 215–229. BLEČIĆ KAVUR, M. 2012b, Caput Adriae in kultura mediteranstva. Egejski elementi pozne bronaste dobe na severnem Jadranu in v njegovem zaledju [Caput Adriae and the Mediterranean culture. The Aegean elements of the late bronze age in the northern Adriatic and its hinterland]. – In: A. Gaspari, M. Erič (eds.), Potopljena preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji. Zbornik ob 128-letnici Dežmanovih raziskav Ljubljanice na Vrhniki (1884–2012), 101–107, Radovljica.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2014, Na razmeđu svjetova za prije- laza milenija: Kasno brončano doba na Kvarneru / At the crossroads of worlds at the turn of the millennium: The Late Bronze Age in the Kvarner region. – Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu 11.

BODINAKU, N. 1995, The Late Bronze Age Culture of Albania and the Relations with the Balkanic and Aegean- Adriatic Areas. – In: Hänsel 1995, 259–268.

BOROFFKA, N. 2001, Bemerkungen zu Einigen Bern- steinfunden aus Rumänien. – Archäologisches Korres- pondenzblatt 31, 395–409.

BULATOVIĆ, A., V. FILIPOVIĆ 2017, The Morava Valley in the Late Bronze and Early Iron Age – changes in topography and material culture. – In: B. S. Heeb, A. Szentmiklosi, R. Krause, M. Wemhoff (eds.), Fortifica- tions: The Rise and Fall of Defended Sites in Late Bronze and Early Iron Age of South-East Europe. International Conference in Timişoara, Romania from November 11th to 13th, 2015, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühge- schichte 21, 149–159.

BULATOVIĆ, A., V. FILIPOVIĆ, R. GLIGORIĆ 2017, Loznica. Cultural stratigraphy of the prehistoric sites in Jadar, Rađevina and Azbukovica. – Loznica. BUNGURI, A., K. LUCI, T. KASTRATI 2006, Qendra prehistorike. – In: H. Islami (ed.), Harta Arkeologjike e Kosovës, 57–128, Prishtinë.

BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ, K. 1989, Gradina Vrčin u okviru brončanog doba Istre (Der Ringwall Vrčin im Rahmen der Bronzezeit Istriens). – Arheološki vestnik 39–40, 475–494. BURŠIĆ-MATIJAŠIĆ, K., H. ŽERIĆ 2013, Pogrebni obredi i ukopi na istarskim gradinama u brončano doba. – Tabula 11, 67–92.

CATALDO, L. 1995, I reperti del dolmen „La Chianca” di Bisceglie nel Museo di Bari. – Taras 15/2, 263–274. CATARSI, M., P. L. DALL’AGLIO 1978, La necropoli protovil- lanoviana di Campo Pianelli di Bismantova. – Cataloghi dei Civici Musei 4.

CATARSI DALL’AGLIO, M. 1976, La stazione preistorica di Borgo Panigale-Bologna (Scavi 1950–1959). – In: Atti della XIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Emilia e Romagna, 243–266, Firenze.

CELLAROSI et al. 2016 = P. L. Cellarosi, R. Chellini, F. Martini, A. C. Montanaro, L. Sarti, R. M. Capozzi (eds.) 2016, The Amber Roads: The Ancient Cultural and Com- mercial Communication Between the Peoples. Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Roads, Republic of San Marino, April 3–4, 2014. – Millenni. Studi di archeologia preistorica 13.

CHVOJKA, O. 2016, Finds of Amber in Bohemia in the Middle Bronze Age and the Urnfield Period. – In: Cel- larosi et al. 2016, 106–115.

CIPOLLONI SAMPÒ, M. 1986, La tomba tre dell’acropoli di Toppoguzzo (Potenza): elementi per uno studio pre- liminare. – Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli 8, 1–40.

CULTRARO, M. 2006, I vaghi di ambra del tipo Tirinto nella protostoria italiana: nuovi dati dall’area egeobalcanica. – In: “Materie prime e scambi nella preistoria italiana.”Atti della XXXIX Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 3, 1533–1553, Firenze.

CUPITÒ et al. 2018 = M. Cupitò, G. Tasca, M. L. Pulcini, N. Carrara, D. Lotto, E. Gozzi. C. Scaggion, A. Canci, E. Valzolgher 2018, Il “sepolcreto gentilizio” del castelliere di Monte Orcino/Vrčin -Scavi Battaglia-Tamaro 1925–1928. Rilettura del contesto archeologico e riesame dei resti umani. – In: E. Borgna, P. Càssola Guida, S. Corazza (eds.), Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Studi di Preistoria e Protostoria 5, 509–526, Firenze.

CWALIŃSKI, M., A. PRAVIDUR 2020, Bronze Age Amber Finds from Cemeteries at the Glasinac Plateau. – Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu 55.

CZEBRESZUK, J. 2011, Bursztyn w kulturze mykeńskiej. – Poznań.

ČOVIĆ, B. 1983a, Srednje bronzano doba u Istri. – In: Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba, 233–241.

ČOVIĆ, B. 1983b, Glasinačka kulturna grupa. – In: Praisto- rija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba, 413–432. ČUJANOVÁ-JÍLKOVÁ, E. 1978, Českofalcká mohylová kultura v západních Čechách. – In: R. Pleiner (ed.), Pravěké dějiny Čech, 380–385, Praha.

DELLA CASA, P. 1996, Velika Gruda II. Die bronzezeitliche Nekropole Velika Gruda (Opš. Kotor, Montenegro). Fundgruppen der mittleren und späten Bronzezeit zwi- schen Adria und Donau. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 33.

DELPINO, F. 1987, Etruria e Lazio prima dei Tarquini. Le fasi protostoriche. – Quaderni del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco-Italica 15, 9–36.

DIZDAR et al. 2011 = M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, S. Mihelić 2011, Early Urnfield Culture in Northern Cro- atia – New Challenges. – Zagreb, Osijek.

DMITROVIĆ, K. 2014, Notes on the Urnfield period in the Čačak region, Serbia. – In: D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar (eds.), The Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, 261–271, Zagreb.

DMITROVIĆ, K. 2016, Bronze Age necropolises in the Čačak region. – Čačak.

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1968, Japodske kape i oglavlja. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu III/3, 29–51.

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1970, Zaštitna iskopavanja pećine Golubinjače kod Kosinja. – Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu IV/3, 112–117.

DRECHSLER-BIŽIĆ, R. 1979–1980, Nekropola broncanog doba u pećini Bezdanjači kod Vrhovina. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu XII–XIII/3, 27–78.

ERNÉE, M. 2012, Jantar v české únětické kultuře – k počátkům jantarové stezky. – Památky Archeologické CIII, 71–172.

ERNÉE, M. 2017, Ostseeküste – Mykene – und was dazwi- schen? Eine vergessene Bernsteinstraße. – In: O. Chvojka, M. Chytráček, H. Gruber, L. Husty, J. Michálek, R. Sander, K. Schmotz (eds.), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 22–25 Juni 2016, Plzeň, Fines Transire 26, 111–131.

FASANI, L., L. SALZANI 1976, Fondo Paviani (Legnago- Verona). – Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 3, 587–590.

FILIPOVIĆ, V. 2008, Late Bronze Age Funerary Practices in Northwestern Serbia. – In: V. Sirbu, D. L. Vaida (eds.), Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology, Bistrita, Romania, 9–11 May 2008, 95–108, Cluj-Napoca.

FILIPOVIĆ, V. 2013, Nova istraživanja nekropola razvijenog gvozdanog doba u severozapadnoj Srbiji, hronološka i terminološka pitanja (New researches of the Late Bronze Age necropolises in northwestern Serbia region: chronological and terminological questions). – Glasnik Srbskog arheološkog društva 29, 51–84.

FOKKENS, H., A. HARDING (eds.) 2013, The Oxford Handbook of the European Bronze Age. – Oxford.

FORENBAHER, S. 1995, Trade and Exchange in Late Bronze and Early Iron Age Croatia. – In: Hänsel 1995, 269–282. GALANAKI et al. (eds.) 2007 = I. Galanaki, H. Tomas, Y. Galanakis, R. Laffineur (eds.) 2007, Between the Aegean and Baltic Seas. Prehistory across Borders. – Aegaeum 27. GARAŠANIN, M. 1983, Zapadnosrpska varijanta vatin- ske grupe. – In: Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba, 736–753.

GARAŠANIN, M., D. GARAŠANIN 1958, Iskopavanje tumula u Belotiću i Beloj Crkvi (Zapadna Srbija). – Zbornik radova Narodnog muzeja 1, 17–50. GARAŠANIN, M., D. GARAŠANIN 1962, Iskopavanje tumula u kompleksu Belotić-Bela Crkva 1959. i 1960. godine. – Zbornik radova Narodnog muzeja 3, 47–68. GAVRANOVIĆ, M. 2011, Die Spätbronze- und Früheisenzeit in Bosnien. –Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 195.

GAVRANOVIĆ, M., M. MEHOFER 2016, Local Forms and Regional Distributions. Metallurgical Analysis of Late Bronze Age Objects from Bosnia. – Archaeologia Austriaca 100, 87–107.

GEDL, M. 1975, Kultura Przedłużycka. – Wrocław, War- szawa, Kraków.

GERGOVA, D. 2016, Amber in Thrace. Contexts, Prov- enances and Cultural Interpretations of Amber from the Territory of Bulgaria. – In: Cellarosi et al. 2016, 233–242.

GLOGOVIĆ, D. 1991, Prahistorijski nakit iz zbirke Sto- morica u Novalji. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 8, 17–24.

GLOGOVIĆ, D. 2003, Fibeln im kroatischen Kustengebiet (Istrien, Dalmatien). – Prähistorische Bronzefunde XIV/13.

GOGÂLTAN, F. 2016, Chihlimbarul preistoric de la fron- tiera Estică a Bazinului Carpatic. –Analele Banatului, S.N., Arheologie – Istorie 24, 143–169.

GUBA, Sz., G. BÁCSMEGI 2009, Eine dreifache Bestattung der Hügelgräberkultur aus der Gemarkung von Szur- dokpüspöki (NO-Ungarn). – Analele Banatului, S.N., Arheologie – Istorie 17, 129–139.

GUTJAHR, Ch., G. TIEFENGRABER (eds.) 2011, Beiträge zur Mittel- und Spätbronzezeit sowie zur Urnenfelder- zeit am Rande der Südostalpen. Akten des 1. Wildoner Fachgespräches vom 25. bis 26. Juni 2009 im Wildon/ Steiermark (Österreich), Internationale Archäologie, Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 15, 51–62, Rahden/Westf.

HANNEMAN, R. A, M. RIDDLE 2005, Introduction to social network methods. – University of California, Riverside (http://faculty.ucr.edu/~hanneman/).

HARDING, A. 1972, Illyrians, Italians and Mycenaeans: trans-Adriatic contacts during the Late Bronze Age. – Studia Albanica 2, 215–221.

HARDING, A. 1995, Die Schwerter im ehemaligen Jugos- lawien. – Prähistorische Bronzefunde IV/14.

HARDING, A. 2007, Interconnections between the Aegean and Continental Europe in the Bronze and Early Iron Ages: Moving Beyond Scepticism. – In: Galanaki et al. 2007, 47–55.

HARDING, A., H. HUGHES-BROCK 1974, Amber in the Mycenaean World. – The Annual of the British School at Athens 69, 145–172.

HÄNSEL, B. 1968, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. – Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeerkul- turraumes 7–8.

HÄNSEL, B. (ed.) 1995, Handel, Tausch und Verkehr im Bronze- und Früheisenzeitlichen Südosteuropa. – Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11, Südosteuropa Schriften 17.

HÄNSEL, B. 2009, Die Bronzezeit (2200–800 v. Chr.). – In: S. von Schnurbein (ed.), Atlas der Vorgeschichte. Europa von den ersten Menschen bis Christi Geburt, 106–149, Stuttgart.

HÄNSEL et al. 2010 = B. Hänsel, K. Mihovilić, B. Teržan 2010, Brončane sjekire i njihovi dijelovi. Opažanja na primjeru nalaza Monkodonje u Istri / Bronze Axes and their fragments. Observations based on finds from Monkodonja in Istria. – Histria archaeologica 41/2010, 5–33.

HÄNSEL et al. 2015 = B. Hänsel, K. Mihovilić, B. Teržan 2015, Monkodonja. Istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre 1. Iskopavanje i nalazi gradevina / Monkodonja. Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens 1. Die Grabung und der Baubefund. – Monografije i katalozi. Arheološki muzej Istre 25.

HIRSCHBÄCK-MERHAR, G. 1984, Prazgodovinski depo Debeli vrh nad Predgradom (The prehistoric depot Debeli vrh above the village of Predgrad). – Arheološki vestnik 35, 90–110.

HOCHSTETTER, A. 1980, Die Hügelgräber-Bronzezeit in Niederbayern. – Materialhefte zur bayerischen Vorge- schichte Fundinventare und Ausgrabungsbefunde, 41.

HOMEN, Z. 1982, Novi kasnobrončanodobni lokalitet u Križevcima. – Muzejski vjesnik 5, 18–24.

HUSKA et al. 2014 = A. Huska, W. Powell, S. Mitrović, H. A. Bankoff, A. Bulatović, V. Filipović, R. Boger 2014, Placer Tin Ores from Mt. Cer, West Serbia, and Their Potential Exploitation during the Bronze Age. – Geoarchaeology: An International Journal 29, 477–493.

IVANOVA, S., I. KULEFF 2009, Archaeological Amber from the Late Bronze and Iron Ages from the Territory of Present Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica 13/3, 23–46.

JUBANI, B. 1982, Tumat e Krumës (Rrethi i Kukësit). – Iliria 12/2, 147–195.

JUBANI, B. 1995, Il traffico e gli scambi commerciali- -culturali fra l’Albania ed i paesi limitrofi nella prima epoca del ferro. – In: Hänsel 1995, 363–369.

KARAVANIĆ, S. 2007, Middle to Late Bronze Age in Northern Croatia. – In: G. Tiefengraber (ed.), Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostal- pen. –Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 148, 37–49.

KILIAN-DIRLMEIER, I. 1985, Schwerter Ägäischen Typs in Albanien. – Iliria 15/2, 251–264.

KITANOVSKI, B. 1960, Dva groba iz starijeg gvozdenog doba kod Prilepa. – Starinar 11, 209–214.

KOSORIĆ, M. 1978, Rezultati istraživanja humki na području Roćevica 1977. godine. – Članci i grada 12, 23–29.

KOSORIĆ, M., D. KRSTIĆ 1970, Iskopavanje praistorijskih humki u Padjinama i Roćevicu. – Članci i grada 8, 23–59.

KOSORIĆ, M., D. KRSTIĆ 1972, Iskopavanje praistorijskih humki u Padjinama i Roćevicu 1970. i 1971. godine. – Članci i grada 9, 9–27.

KURTI, R. 2013, Qelibari gjatë periudhës së bronzit tëvonë dhetë hekurit në Shqipëri. – Iliria 36, 73–108. KURTI, R. 2017a, On some aspects of the Late Bronze Age burial costume from North Albania. – In: M. Korkuti (ed.), Proceedings of the International Conference ‘New Archaeological Discoveries in the Albanian Regions’, 83–129, Tiranë.

KURTI, R. 2017b, Carnelian and amber beads as evidence of Late Bronze Age contacts between the present ter- ritory of Albania and the Aegean. – In: M. Fotiadis, R. Laffineur, Y. Lolos, A. Vlachopoulos (eds.), Hesperos. The Aegean Seen from the West, Aegaeum 41, 287–298.

LAZIĆ, M. 2007, A Bronze Age mound on the site of Savin Lakat near Prijepolje. – Archaica 1, 109–132.

LEONARDI, G., V. TINÉ (eds.) 2015, Studi di Preistoria e Protostoria 2, Preistoria e Protostoria del Veneto. – Firenze. LJUŠTINA, M., K. DMITROVIĆ 2016, Between Everyday Life and Eternal Rest. Middle Bronze Age in Western Morava Basin, Central Serbia. – In: V. Sîrbu, M. Jevtić, K. Dmitrović, M. Ljuština (eds.), Funerary practices dur- ing the Bronze and Iron Ages in Central and Southeast Europe. Proceedings of the 14th International Colloquium of Funerary Archaeology in Čačak, Serbia, 24th – 27th September 2015, 43–52, Beograd–Čačak.

LO SCHIAVO, F. 1970, Il gruppo liburnico-japodico. – Atti della Accademia nacionale dei Lincei. Mem. Ser. 8/14, 424–426.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2007, A Contribution to Understanding the Relations (or Lack of Relations) between the Croatian Danube Region and the Aegean at the Beginning of the Second Millennium BC. – In: Galanaki et al. 2007, 315–324.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2011, Graves of the Early Urnfield culture in northern Croatia – some remarks and questions. – In: Gutjahr, Tiefengraber 2011, 37–49. LOŽNJAK DIZDAR, D. 2014, Southeastern Periphery of the Urnfield Culture? The Croatian perspective. – In: D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar (eds.), The Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube, 235–247, Zagreb.

MADSEN, T. 2007, Multivariate data analysis with PCA, CA and MS (https://www.archaeoinfo.dk/PDF/2007_Multivariate_data_analysis.pdf ).

MAROVIĆ, I. 1960, Prahistorijski nalazi na području Solina. – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 62, 5–27.

MASON et al. 2016 = A. H. Mason, W. G. Powell, H. A. Bankoff, R. Mathur, A. Bulatović, V. Filipović, J. Ruiz 2016, Tin isotope characterization of bronze artifacts of Central Balkans. – Journal of Archaeological Science 69, 110–117.

MATARESE, I. 2018, Murgia Timone (Matera): le tombe a camera. – Origines, Studi e materiali pubblicati dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze.

MAVROVIĆ MOKOS, J., M. PAVLIČIĆ 2015, Alilovci, život prije 3700 godina. – Požega.

MAYER, E. F. 1977, Die Äxte und Beile in Österreich. – Prähistorische Bronzefunde IX/9.

MIARI, M. 2007, L›ambra in area terramaricola. – In: M. L. Nava, A. Salerno (eds.), Ambre. Trasparenze dall’Antico, 68–72, Napoli.

MIHOVILIĆ, K. 2008, Nekropola u jami Laganiši, Pećina Laganiši. Mjesto života i smrti / Laganiši cave. A place of life and a place of death. Izložba / Exhibition. – Ar- heološki muzej Istre. Katalog 73, 45–55.

MIHOVILIĆ, K. 2013a, Histri u Istri. Željezno doba Istre / Gli Istri in Istria. L’età del ferro in Istria / The Histri in Istria. The Ion Age in Istria. – Monografije i katalozi. Arheološki muzej Istre 23.

MIHOVILIĆ, K. 2013b, Castellieri-Gradine of the Northern Adriatic. – In: H. Fokkens, A. Harding 2013, 864–876.

MIHOVILIĆ et al. 2009 = K. Mihovilić, B. Hänsel, B. Teržan, D. Matošević, Ž. Kovačić 2009, Monkodonja i Mušego. – Arheološki muzej Istre, Katalog 79, Pula. MITREVSKI, D. 2003, Prehistory in Republic of Macedonia – F.Y.R.O.M. – In: D. Grammenos (ed.), Recent Research in the Prehistory of the Balkans, 13–72, Thessaloniki. MITREVSKI, D. 2007, The beginning of the Iron Age in Macedonia. – In: H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov (eds.), The Struma/Strymon River Valley in prehistory. Proceedings of the International Symposium Strymon Praehistoricus, Kjustendil-Blagoevgrad (Bulgaria), Serres- Amphipolis (Greece), 27.09.-01.10.2004., 443–450, Sofia. MONTANAGRI KOKELJ, E. 2007, Salt and the Trieste Karst (North-Eastern Italy) in prehistory: some consid- erations. – In: D. Monah, Gh. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman, (eds.), L’exploitation du sel á travers le temps, 161–189, Piatra-Neamţ.

MOZSOLICS, A. 1967, Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Hajdúsámson und Koszider- padlás. – Budapest.

MOZSOLICS, A. 1973, Bronze- und Goldfunde des Karpa- tenbeckens. Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi. – Budapest.

NAVA M. L., A. PREITE 1995, Nuovi dati dalla necro- poli di Monte Saraceno per l’età del bronzo finale e la transizione all’età del ferro nella Puglia settentrionale. – Taras 15/2, 87–127.

NEGRONI CATACCHIO, N. 1971, Le ambre intagliate delle culture protostoriche dell’area lombardo-veneta- -tridentina. – Memorie Museo Civico Storia Naturale Verona 18, 319–336.

NEGRONI CATACCHIO, N. 1972, La problematica dell’ambra nella protostoria italiana: le ambre intagliate di Fratta Polesine e le rotte mercantili nell’alto Adria- tico. – Padusa 8/1–2, 3–20.

NEGRONI CATACCHIO, N. 1975, Le ambre garganiche nel quadro della problematica dell’ambra nella proto- storia Italiana. – In: Atti del Colloquio Internazionale di Preistoria e Protostoria della Daunia, Foggia, 24–29 aprile 1973, 316–317, Firenze.

NEGRONI CATACCHIO, N. 1999, Produzione e commercio dei vaghi d’ambra tipo Tirinto e tipo Allumiere alla luce delle recenti scoperte. – In: O. Paloetti (ed.), Protostoria e Storia del „Venetorum angulus”. Atti del XX Convegno di Studi Etruschied Italici, Portogruaro-Quarto D’Altino- -Este-Adria, 16-19 ottobre 1996, 241–265, Pisa-Roma.

NEGRONI CATACCHIO, N. 2014, I vaghi tipo Tirinto e Allumiere come indicatori di status. Nuovi dati su cronologia e diffusione. – In: G. Baldelli, F. Lo Schiavo (eds.), Amore per l’Antico. Dal Tirreno all’Adriatico, dalla Preistoria al Medioevo e oltre, Studi di antichità in memoria di Giuliano de Marinis, 3–14, Roma.

NEGRONI CATACCHIO et al. 1999 = N. Negroni Cata- cchio, A. Massari, B. Raposso 1999, Le ambre di Bande di Cavriana, Castellaro Lagusello e Isolone del Mincio nel quadro del progetto Amberweb. – In: Atti del XIV Convegno Archeologico Benacense, Cavriana, 10 novembre 1996, 19–50, Cavriana.

NIKITOVIĆ, L., R. VASIĆ 2002, Humka iz bronzanog doba na lokalitetu Ravnine u selu Jančići kod Čačka. – Zbornik Radova Narodnog Muzeja Čačak 32, 23–32.

PABST, S. 2008, Zur absoluten Datierung des ersten früheisenzeitlichen Horizontes auf dem nördlichen Zentralbalkan. – Germania 86, 591–654.

PABST, S. 2013, Tracht und Bewaffnung in spätbronze- zeitlichen Grabfunden Westmakedoniens. Untersuc- hungen zu auswärtigen Beziehungen. – In: G. Kara- mitrou-Mentessidi (ed.), The Archaeological Work in Upper Macedonia, Aiani–Heidelberg, AEAM 2, 2011, 155–171, Aiani.

PALAVESTRA, A. 1993, Praistorijski ćilibar na centralnom i zapadnom Balkanu. – Posebna izdanja. Balkanoški institut Srpske Akademijenauka i umetnosti 52.

PALAVESTRA, A. 1997, Prehistoric amber and glass beads from Kosovo. – Balcanica 28, 16–43.

PALAVESTRA, A. 2006, Amber in Archaeology. – In: Palavestra, Krstić 2006, 32–85.

PALAVESTRA, A. 2007, Was there an amber route? – In: Galanaki et al. 2007, 349–356.

PALAVESTRA, A. 2009, Fragmentation of amber necklaces in Central Balkans Iron Age. – In: Palavestra, Beck, Todd 2009, 164–177.

PALAVESTRA, A., V. KRSTIĆ 2006, The magic of amber. – Archaeological monographies 18, Belgrade.

PALAVESTRA, A., C. W. BECK, J. M. TODD (eds.) 2009, Amber in Archaeology. Proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology. – Belgrade. PARE, C. F. E. 1998, Beitrage zum Ubergang von der Bron- ze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Teil I – Grundzuge der Chronologie im ostlichen Mitteleuropa (11.-8. Jahr- hundert v. Chr.). – Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums 45/1, 293–433.

PÁSZTHORY, K., E. F. MAYER 1998, Die Äxte und Beile in Bayern. – Prähistorische Bronzefunde IX/20. PERONI, R. 1960, Allumiere. Scavo di tombe in località “La Pozza”. – Notizie degli scavi di antichità 8/14, 341–362. PRENDI, F. 1982, Die Bronzezeit und der Beginn der Eisenzeit in Albania. – In: B. Hänsel (ed.), Südosteu- ropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr., Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 1, 203–233, Berlin. PUTZER, A. 2012, Von Bernstein und Hirtinnen - prä- historische Weidewirtschaft im Schnalstal in Südtirol. – Archäologisches Korrespondenzblatt 42/2, 153–170.

RAGETH, J. 1974, Der Lago di Ledro im Trentino. – Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 55, 73–260.

RAŠAJSKI, R. 1988, Ostava bronzanih predmeta iz Majdana kraj Vršca. – Starinar 39, 15–28.

RECCHIA, G. 1993, Grotta Manaccora (Peschici), considerazioni sulla Grotticella funeraria e sull’area antistante (scavi Rellini-Baumgärtel). – Origini 17, 317–401. ŘÍHOVSKỲ, J. 1979, Die Nadeln in Westungarn 1. – Prähistorische Bronzefunde XIII/10.

ROSSI, M. G. 1988, L’ambra. – In: A. Mutti, N. Provenzano,

M. G. Rossi, M. Rottoli (eds.), La terramara di Casti- one dei Marchesi, Studi e Documenti di Archeologia 5, 165–166, Bologna.

SALZANI, L. 1990–1991, Necropoli dell’età del bronzo finale alle Narde di Fratta Polesine. Seconda nota. – Padusa 26–27, 25–206.

SALZANI, L. 1994, Necropoli dell’età del Bronzo a Scal- vinetto di Legnago (VR). Campagne di scavo 1991 e 1994. – Padusa 10, 67–83.

SALZANI, L. 1997, Tipologia degli altri materiali. – In: L. Belemmi, L. Salzani, G. Squaranti (eds.), Poveglia- no: l’abitato dell’Età del Bronzo della Muraiola, 51–52, Povegliano Veronese.

SALZANI, L. 2004, La necropoli di Scalvinetto (Legnago). Nuove ricerche. – Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 28, 107–131.

SALZANI, L. 2005, La necropoli dell’età del Bronzo all’Olmo di Nogara. – Memorie del Museo Civico di Storia Na- turale di Verona, 2. ser. Sezione Scienze Dell’Uomo 8, Verona.

SALZANI, L. 2011, La necropoli dell’età del Bronzo di Castello del Tartaro (Cerea-Verona). Notizie prelimi- nari. – Notizie Archeologiche Bergomensi 19, 221–228.

ŚLUSARSKA, K. 2007, Some Remarks on the Possibility that there Existed an “Eastern Branch” in the System of Amber Routes in the Late Neolithic and Early Iron Age. – In: Galanaki et al. 2007, 371–375.

SPRINCZ, E., C. W. BECK 1981, Classification of the Amber Beads of the Hungarian Bronze Age. – Journal of Field Archaeology 8/4, 469–485.

STUCHLÍK, S. 1993, Středodunajská mohylová kultura. – In: V. Podborský (ed.), Pravěké dějiny Moravy, 272–285, Brno.

STUCHLÍK, S. 2016, Bernstein in der Bronzezeit in Mäh- ren. – In: Cellarosi et al. 2016, 116–130.

TASIĆ, N. 2004, Historical picture of development of Bronze Age cultures in Vojvodina. –Starinar 53–54 (2003–2004), 23–34.

TERŽAN, B. 1984, O jantarju z Debelega Vrha nad Pred- gradom (The amber from Debeli vrh above the village of Predgrad). – Arheološki vestnik 35, 110–118.

TERŽAN, B. 2007, Cultural connections between Caput Adriae and the Aegean in the Late Bronze and Early Iron Age. – In: Galanaki et al. 2007, 158–166.

TERŽAN, B. 2013, Western Balkans in the Bronze Age. – In: Fokkens, Harding 2013, 837–863.

TERŽAN, B. 2016, Škocjan – kraj na stičišču svetov. Povzetek in sklepna beseda / San Canziano – crocevia di culture. Sintesi e considerazioni conclusive. – In: B. Teržan, E. Borgna, P. Turk (eds.), Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu. Depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso. Ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III, Katalogi in monografije 42, 345–430.

TODD et al. 1976 = J. M. Todd, M. H. Eichel, C. W. Beck, A. Macchiarulo 1976, Bronze and Iron Age Amber Artifacts in Croatia and Bosnia-Hercegovina. – Journal of Field Archaeology 3(3), 313–327.

TUNZI SISTO, A. M. 1999, Oggetti di ornamento. – In: Tunzi Sisto 1999, 260–276.

TUNZI SISTO, A. M. (ed.) 1999, Ipogei della Daunia. Preistoria di un territorio. – Foggia.

TURK, P. 1996, Datacija poznobronastodobnih depojev / The Dating of Late Bronze Age Hoards. – In: B. Teržan (ed.), Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II / Hoards and individual metal finds from the eneolithic and bronze ages in Slovenia II, Katalogi in monografije 30, 89–123.

VANZETTI, A. 1999, Combinazioni di corredo delle se- polture all’interno dell’ipogeo dei bronzi di Trinitapoli. – In: Tunzi Sisto 1999, 222–226.

VASIĆ, R. 1994, Die Sicheln im Zentralbalkan. – Prähisto- rische Bronzefunde XVIII/5.

VASIĆ, R. 1999, Die Fibeln im Zentralbalkan. – Prähisto- rische Bronzefunde XIV/12.

VASIĆ, R. 2003, Die Nadeln im Zentralbalkan. – Prähistorische Bronzefunde XIII/11.

VASIĆ, R. 2010, Die Halsringe im Zentralbalkan. – Prähistorische Bronzefunde XI/7.

VASIĆ, R. 2015, Die Lanzen- und Pfeilspitzen im Zentral- balkan. – Prähistorische Bronzefunde V/8.

VICENZUTTO et al. 2015 = D. Vicenzutto, E. Dalla Lon- ga, I. Angelini, G. Artioli, P. Nimis, I. M. Villa 2015, I manufatti in bronzo del sito arginato di Fondo Paviani (Verona) – Scavi Università di Padova 2007–2012. Inqua- dramento tipocronologico e analisi archeometriche. –In: Leonardi, Tine 2015, 833–838.

VIDESKI, Z. 2007, Mycenaean influences in the FYRO Macedonia identified in the Late Bronze Age cemeter- ies. – In: I. Galanaki et al. 2007, 211–214.

VINSKI-GASPARINI, K. 1983, Kultura polja sa žarama sa svojim grupama. – In: Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba, 547–646.

WELS-WEYRAUCH, U. 1978, Die Anhänger und Halsringe un Südwestdeutchland und Nordbayern. – Prähistorische Bronzefunde XI/1.

WILLVONSEDER, K. 1937, Die Mittlere Bronzezeit in Österreich. – Vienna.

WOLTERMANN, G. 2014, Bernsteinschmuckproduktion in der Hügelgräberbronzezeit. – In: B. Nessel, I. Heske, D. Brandherm (eds.), Ressourcen und Rohstoffe in der Bronzezeit: Nutzung – Distribution – Kontrolle. Beitrage zur Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Bronzezeit auf der Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes fur Altertumsforschung in Brandenburg an der Havel, 16. bis 17. April 2012, 74–86, Wunsdorf.

WOLTERMANN, G. 2016, Amber before Metal – Die fruhbronzezeitliche Bernsteinschmucksitte Norddeut- schlands zwischen Lokalem Kontext und Transeuropa- ischen Fernkontakten. – In: U. L. Dietz, A. Jockenhövel (eds.), 50 Jahre „Prähistorische Bronzefunde“: Bilanz und Perspektiven. Beiträge zum internationalen Kolloquium vom 24. bis 26. September 2014 in Mainz, Prähistorische Bronzefunde XX/14, 383–409.

ZOTOVIĆ, M. 1985, Arheološki i etnički problemi bronzanog i gvozdenog doba zapadne Srbije. – Dissertationes et Monographiae 26, Beograd.

ŽERAVICA, Z. 1993, Axte und Beile aus Dalmatien und anderen Teilen Kroatiens, Montenegro, Bosnien und Herzegowina. – Prähistorische Bronzefunde IX/18.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Cwaliński M. (2020). Bronastodobni jantar na zahodnem in srednjem Balkanu. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.03

Številka

Rubrike

Prazgodovinske dobe